Alger, laver og mosser

En anden del af den botaniske verden udgøres af alger, laver og mosser. Umiddelbart tænker man på små uanseelige vækster, men i de forskellige danske økosystemer har arterne inden for disse grupper meget stor betydning både i fødekæder, for dannelsen af naturtyper og levevilkår for andre organismer, f.eks. iltproduktion/iltsvind. Mens alger og mosser alene lever af fotosyntese, har laver en blandet livsførelse. Laver er svampe, der lever i symbiose med alger, typisk grønalger, der kan lave fotosyntese, mens svampen har betydning for vand og næring i organismen. Alger findes både i vand - fersk som salt - og på land.