Om CITES-kassen

CITES-kasserne indeholder en række konfiskerede genstande fra truede dyrearter og en enkelt planteart.

Derudover indeholder kasserne skriftligt materiale, som beskæftiger sig med årsagerne til at flere og flere dyre- og plantearter regnes som truede af udryddelse, og det belyser tankerne bag Washingtonkonventionen, hvis formål det er at regulere den internationale handel med de truede arter.

Washingtonkonventionen kaldes i daglig tale for CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Naturstyrelsen har udarbejdet CITES-kasserne for at gøre opmærksom på problematikken omkring handelen med truede dyr og planter og for at virke som inspiration for de lærere og elever, der arbejder med emner om vilde dyr og planter og naturbeskyttelse.

Kasserne er tilgængelig for skoler over hele landet via Centre for undervisningsmaterialer .

CITES-kassen er rettet mod biologiundervisningen i 6.-7. klasse. Andre klassetrin vil imidlertid også kunne have glæde af kassen.

Hvad er der i CITES-kassen