Om CITES-kassen

CITES-kasserne indeholder en række konfiskerede genstande fra truede dyrearter og en enkelt planteart.

Derudover indeholder kasserne skriftligt materiale, som beskæftiger sig med årsagerne til at flere og flere dyre- og plantearter regnes som truede af udryddelse, og det belyser tankerne bag Washingtonkonventionen, hvis formål det er at regulere den internationale handel med de truede arter.

Washingtonkonventionen kaldes i daglig tale for CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Naturstyrelsen har udarbejdet CITES-kasserne for at gøre opmærksom på problematikken omkring handelen med truede dyr og planter og for at virke som inspiration for de lærere og elever, der arbejder med emner om vilde dyr og planter og naturbeskyttelse.

Kasserne er tilgængelig for skoler over hele landet via Centre for undervisningsmaterialer.

CITES-kassen er rettet mod biologiundervisningen i 6.-7. klasse. Andre klassetrin vil imidlertid også kunne have glæde af kassen.

Hvad er der i CITES-kassen

I CITES-kassen, en stor metalkasse:

 • 1 stk. udstoppet havskildpadde/skjold fra havskildpadde
 • 1 stk. skind fra europæisk los
 • 1 bundt skind fra sydamerikansk tigerkat
 • 1 stk. taske lavet af krokodille
 • 1 stk. taske lavet af kvælerslange
 • 1 stk. bælte lavet af brillekobra
 • 1 stk. regnstok fra kaktus
 • 1 stk. sko af kvælerslangeskind
 • 1 stk. elfenbensfigur
 • 1 stk. gevir fra dådyr

I lille hvid kasse:

 • 1 stk. armbånd af elfenben
 • 1 stk. halskæde af elfenben
 • 1 stk. armbånd af havskildpaddeskjold
 • 2 stk. ringe af havskildpaddeskjold
 • 1 stk. armbånd af elefanthalehår
 • 2 slags medicin fra bl.a. moskushjort
 • 3 stk. farvede hårstumper fra colobusabe
 • 2 stk. kløer fra isbjørn

I lille brun kasse:

 • 1 stk. "ugle" af kæmpemuslinger
CITES-kasse

I stor brun kasse:

 • 1 stk. stenkoral
 • 1 stk. kæmpekonkylie
 • 1 stk. kæmpemusling

I materialekuffert:

 • 30 stk. hæfter:  "De dyrebare dyr"
 • 1 stk. Lademanns Dyreleksikon
 • 1 stk. lærervejledning
 • 15 stk. faktakort
 • 2 stk. "Natur på retur"
 • 3 stk. Washingtonkonventionens lister
 • 4 stk. foldere: "Køb ikke deres liv"

Faktaark

I CITES-kassen er der en række faktaark, som fortæller om de effekter, man kan se i kassen. Faktaarkene kan også hentes her. 

Links

Der er mange måder man kan beskytte dyr og planter på ud over at kontrollere og regulere handelen med dem. Vi har samlet nogle links til web-steder, der på den ene eller anden måde også beskæftiger sig med bevarelsen af dyr og planter. 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
Hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan du bl.a. finde rødlisterne over truede dyr og planter i Danmark og læse mere om fredede dyr og planter i Danmark.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning – CITES  Her kan du finde mere information om CITES og om Washingtonkonventionen.

Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside

Danske dyr 
På danske-dyr.dk kan du læse, se og høre om vilde dyr, som findes i naturen. Du kan også finde kæledyr, der ikke er danske.

Verdensnaturfonden WWF 
WWFs hjemmeside har bl.a. oplysninger om CITES i Thailand

Sider på engelsk

WWF International 
På WWF Internationals website kan du finde oplysninger om klodens natur, miljø og truede arter.

IUCN 
IUCN står for Den Internationale Union for Naturbevarelse. På IUCNs hjemmeside finder man bl.a. de internationale ‘røde lister’ over truede/sårbare/hensynskrævende arter.

TRAFFIC 
TRAFFIC er en international organisation, som er med til at "måle" den internationale handel med vilde dyr og planter. TRAFFIC arbejder tæt sammen med det internationale CITES sekretariat.