Undervisningsmaterialer

Følg ræven i naturen (0.-2. klassetrin)

Ræven er lærerens hjælper. Den skal inspirere børnene til selv at tilrettelægge deres læring om naturen. Ræven er valgt, fordi den er et vigtigt led i økosystemet og findes i alle biotoper.

Naturkanon (4.-6. klassetrin)

216 eksempler på dansk natur - både den sjældne og den velkendte. "Kanon Natur"-hæfterne sætter med udgangspunkt i arterne fra Danmarks Naturkanon fokus på oplevelser, undersøgelser af og læring i Danmarks forunderlige natur.

Det er også min natur (5.-6. klassetrin)

Formålet er at formidle biodiversitet og anvise muligheder for handling.

CITES-kassen (6.-7. klassetrin)

CITES-kasserne indeholder en række konfiskerede genstande fra truede dyr og planter samt hæfter og faktaark, som kan bruges i undervisningen.

Biodiversitet (8.-9. klassetrin)

Materialerne kan bruges som oplæg til diskussion om brug af naturens ressourcer.

Sundhedsspor

Et sundhedsspor er en afmærket rute i naturen på 1 - 2½ km, hvor man kan teste sin kondition. Der findes sundhedsspor i hele Danmark.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside