Undervisningsmaterialer

Danmarks Biodiversitet (8.-9. klassetrin)

Materialerne kan bruges som oplæg til diskussion om brug af naturens ressourcer.

Biodiversitet Verdenskort

Plakaten er et verdenskort med over 1.000 dyr og planter, der er placeret det sted i verden, hvor de hører hjemme.

Danmarks Natur - Naturkanon (4.-6. klassetrin)

216 eksempler på dansk natur - både den sjældne og den velkendte. "Kanon Natur"-hæfterne sætter med udgangspunkt i arterne fra Danmarks Naturkanon fokus på oplevelser, undersøgelser af og læring i Danmarks forunderlige natur.

Invasive Arter (7-10. klassetrin)

Elevbog, aktivitetshæfte og lærervejlning er tilgængelige digitalt. Elevmaterialerne kan bestilles i klassesæt. 

Sundhedsspor

Et sundhedsspor er en afmærket rute i naturen på 1 - 2½ km, hvor man kan teste sin kondition. Der findes sundhedsspor i hele Danmark.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside