Undervisningsmaterialer

Invasive Arter (7-10. klassetrin)

Elevbog, aktivitetshæfte og lærervejlning er tilgængelige digitalt. Elevmaterialerne kan bestilles i klassesæt. 

Sundhedsspor

Et sundhedsspor er en afmærket rute i naturen på 1 - 2½ km, hvor man kan teste sin kondition. Der findes sundhedsspor i hele Danmark.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside