Naturen i undervisningen

Inddrag naturen i undervisningen af både små og store børn.

Materialer og undervisning

Find undervisningsmaterialer til alle klassetrin om emner som klima, biodiversitet, dyr og skovens ressourcer. Materialerne kan frit benyttes.

Naturvejledning

Spørg de lokale naturvejledere og naturskoler, når du som lærer eller pædagog gerne vil bruge naturen til undervisning eller leg og læring.

Gå til Danmarks Natur

Danmarks Natur

 216 eksempler på dansk natur - både den sjældne og den velkendte.

Naturskoler og naturbaser

Naturstyrelsen har tilbud om naturvejledning i tilknytning til naturskoler og naturbaser over hele Danmark. Skoleklasser, børnehaver og dagplejere kan få vejledning, undervisning, lejrophold og masser af gode naturoplevelser.

Læs mere om naturskoler og naturbaser på Naturstyrelsens hjemmeside