Udsætningsforliget 2017

Vildtforvaltningsrådet har på sit møde den 13. juni 2017 truffet beslutning om at forelægge ministeren en indstilling til ændring af regler for udsætning af fasan, agerhøne og gråand. 7 af rådets 9 medlemmer står bag beslutningen. De organisationer, som står bag indstillingen, er Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Dansk Ornitologisk Forening samt formanden for rådet. Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening støtter ikke indstillingen.

Nedenstående oversigt viser Vildtforvaltningsrådets indstilling til regler for udsætning af fuglevildt og litteraturliste over baggrundsmateriale til forliget.

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet vedrørende regler for udsætninger af fasaner, agerhøns og gråænder

1 - Kommissorium for arbejdsgruppe om udsætning

2 - Udsætningsforlig

3 - Bekendtgørelse om udsætninger

4 - Vildtskadebekendtgørelsen

5 - Vidensblade fra SEGES

6 - Vurdering af biotopplanernes virkning for naturindholdet

7 - Vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns 20022015

8 - Udsætning af gråænder i Danmark og påvirkning af søers fosforindhold

9 - Lærkepletter

10 - Jagt- og reguleringsindsatsen i forhold til ræv på ejendomme med biotopplan

11 - Fugle og karpers påvirkning af søer

12 - Holdninger til jagt og udsætning af fuglevildt

13 - DJ vejledning for udsætning og fodring af ænder

14 - Pär söderqvist avhandling

15 - Artikel af Bjarne Calusen om udsætning af fasaner

16 - Artikel af Keld Hansen om import af fasanæg og skydefugle

17 - Artikel af Keld Hansen

18 - Oplæg om ræv - CL 17-04-2017

19 - Oplæg om kampagnen om indførelse af fjervildt v. Stig Jessen

20 - Data om indfangning udsætning af fasan, agerhøne og gråand

21 - DB oplæg om ræve april 2017

22 - Indlæg fra Niels Kanstrup

23 - Spørgsmål til DCE 17-04-2017

23a - Svar fra DCE på faglige spørgsmål

24 - Henvendelse fra Kristian Stenkjær - institut for Geovidenskab og naturforvaltning

24a - 081101 rapport Lindenborg

24b - 100408 DJA Teknisk Rapport 1004-1 Lindenborg 2009

24c - 110401 DJA Teknisk Rapport 1104-1 Lindenborg 2010

24d - 160610 Jagtvæsner anno 2016 RAPPORT. sidste 15.6.16

24e - Bæredygtig produktion af fasaner til udsætning