Anmeld biotopplaner

Hvis man vil udsætte et større antal fasaner eller agerhøns på sin ejendom, skal der laves en biotopplan.

Alle med ejendomme over 100 hektar, der ønsker at udsætte mere end én fasan eller én agerhøne per hektar på deres ejendom, skal udarbejde, anmelde og gennemføre en biotopplan.

Anmeldelsesfristen er 1. maj

Sådan gør du

Anmeld biotopplan her 

(jf. Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber § 14 stk. 2 nr. 3)

OBS: Ved angivelse af ejendomsnr. skal kun de sidste 7 cifre anvendes.

3- og 5-årige biotopplaner skal ikke genanmeldes årligt. Disse biotopplaner er gyldige i hele perioden (3- eller 5 år).

En biotopplan består af en række naturforbedrende tiltag, som skal sørge for at vildtets levevilkår på ejendommen forbedres. En biotopplans naturtiltag skal målrettes 4 arter/artsgrupper, hvoraf mindst 2 skal være ikke-jagtbare.

Ved udarbejdelse af biotopplaner er der mulighed for at vælge mellem 25 tiltag, der giver forskellige point. Biotopplaner gælder for 1 eller 3 år ad gangen. Når der samlet er opnået 85 point (3-årige planer) eller 100 point (1-årige planer), må der udsættes op til syv fasaner heraf maksimalt 4 agerhøns per hektar.

Derudover kan der ved en overbygning af biotopplanen gives tilladelse til at udsætte op til 8-12 fasaner per hektar. En sådan overbygning består af udvalgte biotopplantiltag, som skal opretholdes i 5 år ad gangen.

Ved den digitale anmeldelse skal markkort vedhæftes for henholdsvis 1- eller 3-årige planer og 5-årige planer. Disse markkort kan med fordel klargøres inden den digitale anmeldelse. Anden information (brugerinformation, udsætningsansvarlig, biotopplanareal/dyrket areal, benyttede tiltag) indtastes ved anmeldelse.

Ved beregning af en biotopplanejendoms tiltag og samlede point kan nedenstående pointskemaer benyttes. Skemaerne indeholder både pointskema for 1- og 3-årige biotopplaner såvel som overbygning af biotopplanen (5 årig).

Biotopplaner – pointskema, 1- 3-årig
Biotopplaner – pointskema, overbygning (5-årig)

For reglerne om biotopplaner henvises til § 14 og bilag 2. i bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. 

For en detaljeret beskrivelse af biotopplanreglerne henvises til nedenstående vejledning.

Vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns

 

Er der yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse via mail til