Biotopplaner ved udsætning af fasaner og agerhøns

Man har altid ret til at udsætte én fugl - fasaner og agerhøns -  per hektar, og ejendomme på under 100 hektar kan frit udsætte op til 100 fugle. Vil man udsætte et større antal, skal man anmelde og gennemføre en biotopplan.

Læs vejledning for detaljeret gennemgang af reglerne.

Nyt IT-system til biotopplaner i 2023

Anmeldelse af biotopplaner overgår til et nyt IT system. Systemet kan tilgås via denne side fra den 17. april 2023. Anmeldelsesfristen er i år den 1. juni. Til orientering er reglerne som hidtil, og man anbefales allerede nu, at planlægge biotopplanens tiltag og de kortbilag, som skal vedhæftes anmeldelsen. Brug skemaet her på siden til beregning af point. Det skal vedhæftes anmeldelsen og kan lige som kortbilag mv. klargøres på forhånd. 

Vilkår for udsætning

Vær opmærksom på, at alle, der vil udsætte mere end 100 fugle i alt - fasaner agerhøns eller gråænder - skal gennemgå et kursus godkendt af Miljøstyrelsen. Desuden skal alle udsatte fugle indberettes til Miljøstyrelsen. Det gælder uanset antallet og uanset, om man har biotopplan eller ej. 

Naturforbedrende tiltag

En biotopplan består af en række naturforbedrende tiltag, som skal forbedre vildtets levevilkår på ejendommen. En biotopplans naturtiltag skal målrettes fire arter/artsgrupper, hvoraf mindst to skal være ikke-jagtbare. Planerne gælder for ét eller tre år ad gangen.

Man kan vælge mellem 25 forskellige tiltag i sin biotopplan. De enkelte tiltag giver forskellige point, og når der samlet er opnået 85 point (3-årige planer) eller 100 point (1-årige planer), må der udsættes op til syv fugle heraf maksimalt fire agerhøns per hektar.

Udsætningens omfang afhænger af ejendommen

Ejendomstype  Med/uden biotopplan  Max antal fugle  Hjemmel
Under 100 ha Uden  100 stk  § 14, stk. 2, nr. 1
Alle over 100 ha Uden  1 fugl/ha   § 14, stk. 2, nr. 2
Landbrugsejendomme over 22 ha Med 1 eller 3-årig plan 7 fugle/ha*  § 14, stk. 2, nr. 3
Landbrugsejendomme over 22 ha Med 5-årig plan  8-12 fugle/ha*  § 14, stk. 2, nr. 3
Skov/natur-ejendomme Uden  7 fugle/ha*  § 14, stk. 2, nr. 4
Kombinerede ejendomme med
skov/natur og max 22 ha landbrug
Uden
7 fugle/ha*i skov/natur +
1 fugl /ha på
landbrugsjord
 § 14, stk. 2, nr. 4

 *) Heraf højst 4 agerhøns

Eksempler: Udsætning på forskellige ejendomstyper

Her må du udsætte op til 100 fugle. I dit tilfælde er det fem fugle pr. hektar. Du skal indberette udsætningen digitalt til Miljøstyrelsen. Du kan selvfølgelig altid forbedre forholdene for vildtet på din ejendom ved hjælp af beplantning og andre tiltag, men du kan ikke få lov til at udsætte mere end 100 fugle ved at udarbejde en biotopplan. 100 fugle er det maximale antal for alle ejendomme op til 22 hektar. 

Som udgangspunkt må du udsætte op til 100 fugle når du har under 100 hektar. Du skal indberette udsætningen digitalt til Miljøstyrelsen, men du behøver ingen biotopplan. Du har dog mulighed for at hæve antallet,  idet du har mere end 22 hektar. Hvis du udarbejder, anmelder og gennemfører en biotopplan, må du udsætte op til syv fugle pr. hektar, hvoraf højst fire må være agerhøns. Det vil i dit tilfælde sige, at du med en biotopplan kan udsætte 560 fugle på din 80 hektar store ejendom. Heraf må højst 320 være agerhøns. Hvis du gør mere ud af din biotopplan og gør den 5-årig, kan du desuden få lov til at udsætte helt op til 12 fugle pr. hektar. Det vil i dit tilfælde sige 960 fugle. Antallet af agerhøns må dog fortsat kun være 320. Udsætningen skal indberettes til Miljøstyrelsen, uanset om du har biotopplan eller ej. 

Her må du i udgangspunktet udsætte én fugl pr. hektar. Det vil sige 500 fugle i alt. Du har dog lov til at udsætte flere, hvis du udarbejder, anmelder og gennemfører en biotopplan. Når du har gjort det, må du udsætte op til syv fugle pr. hektar, hvoraf højst fire må være agerhøns. Det vil sige, at du med en biotopplan kan udsætte 3500 fugle på din 500 hektar store ejendom. Heraf må højst 2000 være agerhøns. Hvis du gør mere ud af din biotopplan og gør den 5-årig, kan du desuden få lov til at udsætte helt op til 12 fugle pr. hektar. Det vil i dit tilfælde sige 6000 fugle i alt. Antallet af agerhøns må dog fortsat kun være 2000. Udsætningen skal indberettes til Miljøstyrelsen, uanset om du har biotopplan eller ej. 

Hvis du har en ejendom kun med skov og natur uden nogen landbrugsdrift, må du altid udsætte 7 fugle pr. hektar uanset, hvor meget jord du har. Er ejendommen på 5 hektar, må du udsætte 35 fugle, er den på 200 hektar må du udsætte 1400 fugle osv. Højst fire fugle pr. hektar må være agerhøns. Al udsætning skal indberettes digitalt til Miljøstyrelsen. 

Tidsfrist 2023

Biotopplaner kan anmeldes fra den 17. april til og med 1. juni 2023

Forbered anmeldelsen

Hav dette parat: 

  • Markkort
  • Personoplysninger om dig som ansøger
  • Personoplysninger på den ansvarlige for udsætning
  • Forholdet mellem biotop-planareal og dyrket areal
  • Beskrivelse af de planlagte tiltag

Anmeld biotopplan

Klik her for at anmelde din biotopplan

3- og 5-årige biotopplaner skal ikke genanmeldes årligt. Disse biotopplaner er gyldige i hele perioden (3- eller 5 år).

Beregning af point

Skemaer til beregning af biotopplanens point:  

Pointskema, 1- 3-år
Pointskema overbygning, 5-år

Bekendtgørelsen om udsætning af vildt

Relgerne for biotopplaner fremgår af  Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber,
§ 14 og bilag 2.

Har du spørgsmål?

Kontakt Obfuscated Email, Miljøstyrelsen