Udsætning og indfangning af vildt

Udsætning og indfangning af fasaner og agerhøns

Biotopplaner

Hvis man vil udsætte et større antal fasaner eller agerhøns på sin ejendom, skal der laves en biotopplan

Indfangning af fasaner

Hvis man ønsker at indfange fasaner i naturen, der skal bruges til æglægning, skal man søge om tilladelse


Yderligere spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte de lokale enheder: