Udsætning og indfangning af fuglevildt

Udsætning af gråænder, fasaner og agerhøns

Man må udsætte gråænder, fasaner og agerhøns uden særlig tilladelse, men enhver udsætning skal indberettes til Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem uanset antallet af fugle. Der er ingen nedre grænse. Indberetningen skal ske via borger.dk eller virk.dk senest en uge efter udsætningen. 

Udsætning af mere end 100 fugle i alt samme år kræver desuden, at den eller de ansvarlige har deltaget i et kursus i udsætning godkendt af Miljøstyrelsen. Vil man udsætte mere end til sammen 100 fasaner og agerhøns, skal man endvidere udarbejde og anmelde en biotopplan. 

Biotopplaner for fasaner og agerhøns

Man kan altid udsætte op til 100 fugle - fasaner og agerhøns -  på en ejendom eller én fugl per hektar, hvis ejendommen er over 100 hektar. Vil man udsætte et større antal, skal man anmelde og gennemføre en biotopplan. 

Indfangning af fasaner til æglægning

Det kræver tilladelse at indfange fasaner i naturen for at bruge dem til æglægning. Indfangningen skal foregå mellem 16. januar og 20. marts, og man kan højst få tilladelse til at indfange én fasan per hektar.

Spørg en konsulent

Er du i tvivl, så spørg din lokale vildtkonsulent i Naturstyrelsen

Regler for al udsætning

Den ansvarlige for udsætningen skal altid: 

Gennemføre et kursus
i udsætning godkendt af Miljøstyrelsen, såfremt der udsættes mere end 100 fugle


Indberette udsætningen

til Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem senest én uge efter udsætningen. 


Sikre information

om alle fugle, der kommer fra opdræt med mere end 100 fugle. Der kræves dokumentation for, at opdrætsbesætningen er og har været fri for fugleinfluenza i mindst to måneder. Uden dette dokument må man ikke sætte fugle ud. Skrivelsen opbevares i mindst to år. Læs mere hos Fødevarestyrelsen


Føre protokol

over udsætningen med dato, sted (kort), antal og art af de udsatte fugle. Protokollen opbevares mindst to år. Læs mere hos Fødevarestyrelsen