Skydebanepuljen

Skydebanepuljen udbydes ikke i 2023.

Tilskud til etablering/renovering af skydebaner

Miljøstyrelsen administrerer Skydebanepuljen, som finansieres af jagttegnsmidler. Jagtforeninger, der vil etablere nye flugtskydebaner eller renovere eksisterende baner, kan søge tilskud via puljen til projekter, som kan sikre jægerne gode muligheder for at vedligeholde og forbedre deres skydefærdigheder.

Foreninger, der er medlemmer af Danmarks Jægerforbund, skal indsende ansøgningen via Danmarks Jægerforbund, Kalø:

Danmarks Jægerforbund, Kalø
Molsvej 34
8410 Rønde
Obfuscated Email

Andre foreninger sender ansøgningen til Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Obfuscated Email

Ansøgningsmateriale, 2022 (historisk)

Sådan bliver midlerne prioriteret

Der er ofte flere ansøgere, end der er penge til. Derfor prioriteres mellem ansøgerne ud fra en række vurderingsspørgsmål eksempelvis:

  • Opnås den ønskede geografiske spredning af tilskuddene?
  • Kan foreningens økonomi selv oppebære udgifterne til etablering/renovering?
  • Er der modtaget tilskud tidligere?

Ansøgningsfrist

Skydebanepuljen er lukket for ansøgning 

Ansøgningsfrist:
Fristen er udløbet

 

Hvad støtter puljen?

Der kan søges tilskud til etablering af nye skydebaner samt kapacitetsudvidelse på eksisterende flugtskydebaner.

Hvem kan søge?

Jagtforeninger og andre foreninger eller grupper af jægere der godtgør, at de kan sikre driften af et anlæg.

Fakta om Skydebanepuljen

  • Skydebanepuljen blev etableret i 2001 som et led i indsatsen for at opbygge og forbedre kapaciteten på danske flugtskydebaner.
  • Der gives kun tilskud til flugtskydebaner, som bruges til træning af jægere – ikke til anlæg, der drives på kommercielle vilkår.
  • Puljen administreres af Miljøstyrelsen, som forsøger at fordele midlerne jævnt over hele Danmark og til både små og store foreninger.
  • Siden 2001 har omkring 200 projekter på flugtskydebaner i hele landet modtaget tilskud fra puljen fra 5.000 kr. og opefter.