Plant for birkemusen

Ansøg om tilskud

Beskriv kort dit projekt. Skriv på hvilken lokalitet, der skal plantes (for eksempel et markhjørne). Og hvordan skal plantningen se ud (for eksempel cirkulær eller lineær beplantning).

Vedlæg kortdokumentation med angivelse af, hvor beplantningen skal etableres med angivelse af de enkelte arters placering i plantningen.

Send ansøgningen til Naturstyrelsen, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, mærket med teksten "BIRKEMUS" eller via e-mail:

Ansøgningsfrist:

  •         30. april for efterårsplantning
  •         31. oktober for forårsplantning

 

Forventet levering for forårets planter er d. 5.-6. april i løbet af dagen.

Planterne holder sig 5-7 dage i de lukkede sække, hvis de opbevares køligt og skyggefuldt. Ved ankomst skal sækkene tages ned fra pallerne og stilles enkeltvis.

Baggrund

Birkemusen hører til familien af hoppemus, og den lille mus er den eneste repræsentant for denne familie af mus i Danmark. Derfor er birkemusen også en såkaldt Bilag IV-art, som vi har en særlig forpligtelse til at beskytte.

Der er to hovedbestande af birkemus i Danmark: Én i det vestlige Limfjordsområde og en anden i det sydlige Jylland.

Birkemusen vejer 5-16 gram og måler fra snudespids til halerod 5-8 centimeter. Man kan nemt kende birkemusen på den lange sorte rygstribe, som går fra øjnene og ned til haleroden og på halen, som er længere end kroppen (op til 11 centimeter).

Pelsen er gulbrun iblandet sort på oversiden, og på undersiden er pelsen lidt lysere.

I artsleksikonet kan du læse mere om birkemus

Hvordan kan jeg hjælpe birkemusen? 

Hvis man gerne vil være med til at skabe et godt levested for birkemusen, så er det vigtigt, at man laver en indsats på steder, hvor der ikke i forvejen er gode levesteder for birkemusen.

Et godt sted for etablering af en vildtplantning, hvor birkemus vil trives, vil derfor være på et landbrugsareal, som tages ud af den traditionelle drift.

På den måde kan man skabe små oaser i agerlandet, som kan blive til nye, vigtige levesteder for birkemusen.

Belastningen bør primært bestå af buske (cirka 80 procent af arealet), da de kan være med til at sikre fødegrundlaget for birkemusen.

Der skal være stor afstand mellem buskene, så der kan dannes et tæt bunddække af urter. Man kan også lave en beplantning, som har et stort, åbent, græsdækket areal i midten, hvor buskene plantes rundt langs randen af arealet.

På plantevalg.dk kan man søge og vælge arter, der passer godt til det område, hvor de skal udplantes. 

Læs mere om de forskellige tilskudsberettigede træ- og buskarter her .

I hvilke kommuner kan man få tilskud?

I udvalgte kommuner kan man få et tilskud på 90 procent til indkøb af planter, hvis man planter de planter, der giver birkemusen et godt levested.

Tilskuddet er skattepligtigt og skal indberettes til SKAT.

Birkemusens begrænsede udbredelse i Danmark (den findes kun i Jylland) betyder, at det forhøjede tilskud til sikring og etablering af nye levesteder for arten kun kan søges i kommuner, hvor birkemusen tidligere er observeret eller med stor sandsynlighed forventes at leve.

1. prioritet (kommuner, hvor birkemusen er observeret):

Billund Kommune
Esbjerg Kommune
Haderslev Kommune
Hedensted Kommune
Herning Kommune 
Holstebro Kommune
Horsens Kommune 
Kolding Kommune
Lemvig Kommune
Morsø Kommune
Struer Kommune
Thisted Kommune
Tønder Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune

2. prioritet (kommuner, hvor birkemusen forventes at leve):

Fredericia Kommune
Skive Kommune
Sønderborg Kommune 
Viborg Kommune
Aabenraa Kommune

Særlige krav til birkemusvenlige plantninger

Da det er vigtigt, at der skabes nye levesteder for birkemusen særligt i agerlandet, vil det være en forudsætning, at beplantningen sker på arealer, som ellers har været brugt til landbrugsdrift.

Det er desuden en fordel, hvis det nye tilplantningsareal ligger i forbindelse med arealer, som ikke er dyrket - det kan være levende hegn eller permanente græsarealer.

Derudover er det vigtigt, at der findes åbne arealer på området, eller at buskene plantes på med afstand, så der skabes de bedste muligheder for et bunddække af urter.

I forbindelse med vurdering af ansøgninger vil disse forhold blive taget i betragtning.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at besigtige plantninger etableret med tilskud fra ordningen.