Formidlingspuljen

Foto: Colourbox

Landsdækkende jagtforeninger med mindst 1000 betalende medlemmer kan få tilskud til at formidle viden om bæredygtig jagt og vildtforvaltning i Danmark via foreningsblade og digitale medier.

Puljen er ikke åben for ansøgninger

Støtten fra Formidlingspuljen skal bruges til trykning af medlemsblade, porto og distribution. Desuden kan man få støtte til kameraudstyr, software og lignende, som skal anvendes i formidlingsarbejdet. 

Foreningen skal være landsdækkende

For at opnå støtte skal foreningen kunne dokumentere, at den er landsdækkende og har haft mindst 1000 betalende medlemmer i gennemsnit de seneste tre år. Lokale foreninger kommer således ikke i betragtning, og det samme gælder Facebook Communities og lignende, som er gratis for brugerne.

Støtteberettigede foreninger skal desuden have et tydeligt fokus på jagt- og vildtforvaltning for eksempel ved at arrangere undervisning i jagt og vildtpleje eller ved af organisere træning i brug af jagthunde.

Den støtteberettigede formidling kan for eksempel dreje sig om køb og brug af jagthunde, aktiv hundetræning, praktisk vildtpleje, våbenpleje eller om anskydninger og hvordan man undgår dem.

Krav om afrapportering

Tilskuddet bliver betalt, når kommunikationsaktiviteterne er gennemført. For at få udbetalt tilskuddet skal modtagerne indsende en kort afrapportering om, hvad pengene er brugt til, og hvad der er kommet ud af det.

Har en forening modtaget mere end 250.000 kr. i tilskud, skal der indsendes et revisorpåtegnet årsregnskab. Er tilskuddet under 250.000 kr. rækker det at indsende et ledelsespåtegnet årsregnskab.

Støttens størrelse

I 2022 er der ca. 1,5 million i puljen. Alle tilskudsberettigede modtagere får et grundtilskud på 40.000 kr. Tilskud derudover ydes proportionalt med antallet af betalende medlemmer i foreningen.

 

Ansøgningsskema

Puljen er ikke åben for ansøgninger.

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgning i 2022 er udløbet. Ansøgere, som har søgt i 2022, får besked inden årets udgang.

Hvad kan støttes?

Støtten skal bruges til trykning af medlemsblade, porto og distribution. Desuden kan man få støtte til kameraudstyr, software og lignende, som skal anvendes i formidlingsarbejdet. 

Har du spørgsmål?

Kontakt: Obfuscated Email