Tilskudsordninger

Flere tilskudsordninger støtter tiltag, som gavner vildtet, naturen og jagtmulighederne i Danmark. Landdækkende jagtforeninger kan desuden søge støtte til formidling via medlemsblade.

jagtriffel

Skydebanepuljen

Tilskud til renovering af og oprettelse af nye skydebaner for at forebygge anskydninger af vildtet. Puljen administreres af Miljøstyrelsen. 

Puljen udbydes ikke i 2023


 

Tilskudspulje til formidling

Formidlingspuljen blev støtter landsdækkende jagtforeningers formidling om bæredygtig jagt og vildtforvaltning. 

Puljen er ikke åben for ansøgning


 

Tilskud til forskning, udvikling og innovation

Miljøstyrelsen udbød 2021 en projektpulje med tilskud til forskning, udvikling og innovation inden for jagt- og vildtforvaltning.

Læs om de støttede projekter i 2021

Puljen er ikke åben for ansøgning


 

Tilskud administreret af Naturstyrelsen:

Gå til Plant for vildtet

Plant for vildtet

Tilskud til at plante for vildtet. Der kan ansøges om tilskud to gange om året enten senest 30. april eller senest d. 31. oktober.

eng-cb

Plant for hasselmusen

Tilskud til gode levesteder for hasselmusen. De årlige ansøgningsfrister er 30. april og 31. oktober.

kornblomster

Plant for birkemusen

Tilskud til birkemus-venlige beplantninger. De årlige ansøgningsfrister er 30. april og 31. oktober.

vaadomraade

Vådområder og vandhuller

Tilskud til etablering af mindre vådområder og vandhuller. Ansøgningsfrist 31. januar. 

Øvrige tilskud

Under jagttegnsmidlerne er der mulighed for at give tilskud til projekter, som ikke hører under de øvrige tilskudsordninger. Projekterne skal som udgangspunkt opfylde jagtlovens bestemmelser i § 12 og medvirke til at sikre af arts- og individrige vildtbestande.

Ansøgninger skal sendes til Obfuscated Email