Rådgivning og vejledning om skadevoldende vildt

Mere om regulering af skadevoldende vildt:

Mink er en invasiv art, som forvolder stor skade i den danske natur. Derfor må den jages hele året.

Læs mere om mink her.

Flagermus er er ikke skadevoldende vildt

Alle flagermus er fredede, og det er ulovligt at slå dem ihjel eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder. Hvis du har flagermus i dit hus, bør du derfor som udgangspunkt acceptere dem. De gnaver ikke i isolation og træværk, men visse steder kan de dog støje og lugte så kraftige, at det er nødvendigt at få dem til at flytte. Er det tilfældet, kan du kontakte en af Naturstyrelsens vildtkonsulenter og få gode råd om, hvad du skal gøre.

 Læs mere om flagermus i huset

Spørg din vildtkonsulent

Du kan få gode råd til regulering af skadevoldende vildt hos din lokale vildtkonsulent. Vær opmærksom på, at det ikke er konsulentens opgave selv at foretage bekæmpelsen, kun at rådgive.

Find din lokale vildtkonsulent på Naturstyrelsens hjemmeside

Vejledninger

Det er ofte et krav, at man først har forsøgt afværgeforanstaltninger, hvis man ansøger om en reguleringstilladelse.

Vejledning til skræmmemidler

Lovgivning

I bekendtgørelsen om vildtskader kan du se mulighederne og begrænsningerne i forbindelse med regulering af vildt, der gør skade.

Se mere i Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner.