Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet er rådgivende og afgiver indstilling til miljø- og fødeministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op. Vildtforvaltningsrådet er nedsat i henhold til § 51 i lov om jagt og vildtforvaltning

Læs lov om jagt og vildtforvaltning hos Retsinformation

Rådets formand udpeges af miljø- og fødeministeren. Rådets øvrige ni medlemmer udpeges af miljøministeren efter indstilling fra de nærmeste interesserede organisationer.

Forretningsorden

Principper for fastsættelse af jagttider

Vildtforvaltningsrådets sekretariat er pr. 16. april flyttet til Miljø- og Fødevareministeriets departement.

Den nye hjemmeside kan tilgås her: https://vildtforvaltningsraadet.dk/

Medlemmer af Vildtforvaltningsrådet

  • Formand Jan Eriksen, tlf: 40332122,   
  • Landbrug & Fødevarer (næstformand) Husmand Henrik Bertelsen, tlf: 40374635
  • Landbrug & Fødevarer, godsejer Lars Hvidtfeldt
  • Danmarks Jægerforbund, formand Claus Lind Christensen
  • Danmarks Naturfredningsforening, præsident Ella Maria Bisschop-Larsen
  • Dansk Ornitologisk Forening, formand Egon Østergaard
  • Dansk Skovforening, godsejer Niels Iuel Reventlow
  • Dyrenes Beskyttelse, cand. scient. Birgitte Heje Larsen
  • Friluftsrådet, bestyrelsesmedlem Flemming O. Torp 

 

Dagsorden og bilag til møde i Vildtforvaltningsrådet den 21. marts 2018

Samlet materiale

Vildtforvaltningsrådets evaluering af jagttidsforhandlingerne