Vildtforvaltningsrådets hjortevildtgruppe

Medlemmer af Den Nationale Hjortevildtgruppe:

  • Svend Bichel  (formand)
  • Torben Schultz, Danmarks Jægerforbund
  • Christian Sehestedt Juul, Landbrug og Fødevarer
  • Anders Hillerup, Dansk Skovforening
  • Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening, på vegne af Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse
  • Anders Larsen, Miljøstyrelsen (sekretær)

Nyheder

Ministeren har godkendt forvaltningsplan for dåvildt 

Klik her for en skematisk oversigt over gældende lovgivning og den nye model

 

Indstillinger til Vildtforvaltningsrådet: