Den nationale hjortevildtgruppe

Medlemmer af Den Nationale Hjortevildtgruppe:

  • Svend Bichel  (formand)
  • Torben Schultz, Danmarks Jægerforbund
  • Christian Sehestedt Juul, Landbrug og Fødevarer
  • Anders Hillerup, Dansk Skovforening
  • Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening, på vegne af Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse
  • Anders Larsen, Miljøstyrelsen (sekretær)