Vildtforvaltningsrådets hjortevildtgruppe

Medlemmer af Den Nationale Hjortevildtgruppe:

  • Svend Bichel  (formand)
  • Torben Schultz, Danmarks Jægerforbund
  • Christian Sehestedt Juul, Landbrug og Fødevarer
  • Anders Hillerup, Dansk Skovforening
  • Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening, på vegne af Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse
  • Anders Larsen, Miljøstyrelsen (sekretær)

Nyheder

Ministeren har godkendt ny forvaltningsplan for dåvildt 

Klik her for en skematisk oversigt over gældende lovgivning og den nye model

De nye regler for dåvildt forventes at kunne træde i kraft den 1. juli 2019.

Indstillinger til Vildtforvaltningsrådet: