Statistik

Arbejdet med hjortevildtforvaltningen har det overordnede formål at sikre en bæredygtig forvaltning af kronvildt i Danmark, herunder

  • at sikre, at hjortevildt får udbredelse i nye danske lokalområder
  • at sikre en bæredygtig og demokratisk jagt

Et vigtigt redskab i den forbindelse er vildtudbyttestatistikken, hvor jægerne indberetter deres vildtudbytte.

Det er derfor vigtigt at så mange som muligt indberetter deres jagtudbytte, og i denne forbindelse særligt hjortevildtudbytte.

Vildtudbytte kan indbettes online  på Mljøstyrelsens hjemmeside:
Indberet vildtudbytte

Hvert år udarbejder DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet en statistik over nedlagt vildt på basis af indberetningenerne
Se vildtudbyttestatistikken hos DCE