Råvildtsygen

undefined

Der har siden efteråret 2009 været et stigende antal indberetninger om fund af syge og dødfundne rådyr på Sjælland.

Der har siden efteråret 2009 været et stigende antal indberetninger om fund af syge og dødfundne rådyr på Sjælland. Dyrene viser de samme symptomer, som er set i forbindelse med sygdomsudbrud i fynske rådyrbestande (diarre og afmagring). Den usædvanlige sygdomsforekomst i sjællandske rådyrbestande vækker bekymring for, at de sjællandske rådyrbestande kan være på vej mod et bestandskollaps af samme omfang som på Fyn, og der er et stigende behov for information om sygdommen og eventuelle muligheder for forebyggelse. Det er endnu uvist, hvilken effekt sygdommen har haft på sjællandske rådyrbestande.

Der forekommer stadig jævnligt dyr med de karakteristiske symptomer hos rådyr på Fyn, men de fynske bestande er tilsyneladende stabiliseret. Fra enkelte områder (herunder lokaliteter på Sydfyn) rapporteres endog om fremgang i bestanden.

Den daværende Skov- og Naturstyrelsen udarbejdede i samarbejde med Center for Vildtsundhed en status over den nuværende viden om sygdommen, samt en vejledning om håndtering af syge rådyr.