Etisk jagt

Særlige jagtetiske regler for kronvildtjagt 

Der findes særlige jagtetiske regler for kronvildt. Disse er tiltrådt af Vildtforvaltningsrådet. Hensigten med hjortevildtgrupperne er bl.a. en implementering af disse jagtetiske regler for kronvildt.

Læs mere om hjortevildtgrupperne på Naturstyrelsens hjemmeside: Lokal forvaltning

Generelle jagtetiske regler

Der er i foråret 2004 udgivet et sæt generelle jagtetiske regler. Dette er også sket i regi af Vildtforvaltningsrådet. Af hensyn til almindelig forståelse og genkendelse er det hensigtsmæssigt, at de elementer i disse jagtetiske regler, som vedrører kronvildtforvaltning, indgår i gruppernes overvejelser.
Læs mere om de genereelle jagtetiske regler

Vejledning i riffeljagt

Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund har sammen udgivet pjecer under titlen Vejledning i jagt, herunder riffeljagt. Her er tale om praktisk vejledning i planlægning og afvikling af jagt såvel som evaluering af jagten. Denne vejledning bør også indgå i gruppernes arbejde.

Læs mere:

Vildtforvaltningsrådets etiske regler for kronvildtjagt

Uddrag af de eksisterende, generelle jagtetiske regler