Etisk jagt på hjortevildt

Generelle jagtetiske regler

Vildtforvaltningsrådet har udarbejdet et sæt generelle jagtetiske regler, som blev offentliggjort i 2004. De jagtetiske regler indgår i hjortevildtgruppernes arbejde.

Se de generelle jagtetiske regler 

Læs mere om hjortevildtgrupperne her: Lokal forvaltning

Særlige jagtetiske regler for kronvildt og dåvildt

Der findes særlige jagtetiske regler både for kronvildt og for dåvildt. Reglerne er tiltrådt af Vildtforvaltningsrådet, og det er en opgave for de lokale hjortevildtgrupper at implementere de jagtetiske regler. 

Vildtforvaltningsrådets etiske regler for kronvildtjagt

Vildtforvaltningsrådet etiske relger for dåvildtjagt