Faldvildt og syge dyr

Døde dyr fundet i naturen giver forskerne vigtig viden

Faldvildt er døde dyr, som bliver fundet i naturen, og faldvildtet kan være en vigtig kilde til viden om spredning af smitsomme sygdomme i vildtbestandene og faunakriminalitet. Derfor finansierer Miljøstyrelsen det såkaldte Faldvildtkonsortium, som hvert år modtager mere end 1000 dødfundne dyr indleveret af jægere og andre, der færdes i naturen. 

Finder du et dødt dyr, kan du efter nærmere aftale indlevere eller indsende det til konsortiet ved Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg eller til Københavns Universitet på Frederiksberg. Det er gratis at få dyret undersøgt, men hvis du sender det, skal du selv betale fragten. 

De indleverede dyr bliver obduceret af dyrlæger, og deres helbredstilstand og dødsårsag bliver undersøgt. Resultaterne indgår i overvågnings- og forskningsprogrammer, som skal sikre, at smitsomme sygdomme ikke bliver spredt.

Syge dyr i naturen  

De danske vildtbestande er generelt sunde, men mange borgere oplever alligevel at se svækkede dyr i naturen, i haven eller ved sommerhuset - ikke mindst rådyr. 

De syge rådyr er typisk afmagrede og har tegn på diarre - et sygdomsbillede, som populært kaldes råvildtsygen. Symptomerne kan eksempelvis være tegn på infektion med virus, bakterier eller parasitter.

Læs mere om råvildt og råvildtsygen

Du behøver ikke nødvendigvis gøre noget, hvis du ser et sygt, vildt dyr i naturen. Det vil enten blive raskt af sig selv, blive føde for rovdyr eller dø af sygdomen og på den måde indgå i naturens kredsløb.

En undtagelse er dog ræve med skab, hvor du kan følge Naturstyrelsens retningslinjer. Du har dog ikke pligt til at gøre noget. 

Vigtigt når du sender døde dyr

Hvis du vil indsende et dødt dyr, skal du altid kontakte modtageren først. Du skal bruge handsker ved håndtering af dyret og holde god hygiejne.  

 • Ved aflevering til Aalborg Universitet både i Aalborg og Esbjerg:
  Send en mail til Obfuscated Email eller ring på mobil: 61967313

 • Ved aflevering af vildt på Frederiksberg:
  Send en mail til Obfuscated Email eller ring på telefon: 93509280

Læs mere & kontakt

Kontakt Faldvildkonsortiet og læs mere om døde og syge dyr på vildedyrssundhed.dk

Hvad er faldvildt?

 • Dødfundne vilde dyr
 • Trafikdræbte dyr
 • Strandede havpattedyr
 • Dyr nedlagt ved jagt med tegn på sygdom
 • Faldvildtundersøgelserne udgør den såkaldte passive overvågning af vildtsygdomme i Danmark og bygger på borgernes hjælp med indsamling af dyrene

Indlever døde dyr

 • Enhver borger kan indsende et dødfundet vildt dyr til undersøgelse
 • Husk at udfylde indberetningsblanketten med oplysninger om findested, dato, navn og e-mail
 • Indberetningsblanketten vedlægges sammen med dyret i en pose
 • Dyret skal være forsvarligt indpakket
 • Det koster ikke noget at få dyret undersøgt, men du skal selv betale for forsendelsen
 • Når undersøgelsen er afsluttet, får du skriftlig besked om resultatet