Faldvildt og syge dyr

Døde dyr fundet i naturen giver forskerne vigtig viden

Faldvildt er døde dyr, som bliver fundet i naturen, og faldvildtet kan være en vigtig kilde til viden om spredning af smitsomme sygdomme i vildtbestandene og faunakriminalitet. Derfor finansierer Miljøstyrelsen det såkaldte Faldvildtkonsortium, som hvert år modtager mere end 1000 dødfundne dyr indleveret af jægere og andre, der færdes i naturen. 

Bemærk, at du ikke nødvendigvis behøver gøre noget, hvis du ser et sygt, vildt dyr i naturen. Det vil enten blive raskt af sig selv, blive føde for rovdyr eller dø af sygdomen og på den måde indgå i naturens kredsløb.

En undtagelse er ræve med skab, hvor du kan følge Naturstyrelsens retningslinjer, men det er frivilligt. Du har dog ikke pligt til at foretage dig noget. 

 

 • Dødfundne vilde dyr
 • Trafikdræbte dyr
 • Strandede havpattedyr
 • Dyr nedlagt ved jagt med tegn på sygdom
 • Faldvildtundersøgelserne udgør den såkaldte passive overvågning af vildtsygdomme i Danmark og bygger på borgernes hjælp med indsamling af dyrene

Du kan indsende døde dyr til nærmere undersøgelse til Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg og til Købenahavns Universitet på Frederiksberg.

Det er gratis at få dyret undersøgt, men hvis du sender det, skal du selv betale fragten. 

Du må kun indsende døde dyr efter nærmere aftale med modtageren.

Husk altid at bruge handsker ved håndtering af dyret og holde god hygiejne.  

 • Ved aflevering til Aalborg Universitet både i Aalborg og Esbjerg:
  Send en mail til Obfuscated Email eller ring på mobil: 61967313

 • Ved aflevering af vildt på Frederiksberg:
  Send en mail til Obfuscated Email eller ring på telefon: 93509280

 

 • Enhver borger kan indsende et dødfundet vildt dyr til undersøgelse
 • Husk at udfylde indberetningsblanketten med oplysninger om findested, dato, navn og e-mail
 • Indberetningsblanketten vedlægges sammen med dyret i en pose
 • Dyret skal være forsvarligt indpakket
 • Det koster ikke noget at få dyret undersøgt, men du skal selv betale for forsendelsen
 • Når undersøgelsen er afsluttet, får du skriftlig besked om resultatet

De indleverede dyr bliver obduceret af dyrlæger, og deres helbredstilstand og dødsårsag bliver undersøgt. Resultaterne indgår i overvågnings- og forskningsprogrammer, som skal sikre, at smitsomme sygdomme ikke bliver spredt.

Hvis du ser et sygt dyr i din have, ved dit sommerhus eller i naturen, bør du lade det være og ikke gribe ind i naturen. Dyret bliver enten rask af sig selv, det bliver føde for rovdyr, eller det dør af sig selv og indgår i kredsløbet. 

De danske vildtbestande er generelt sunde, men sygdom forekommer naturligvis. Mange oplever især at se syge rådyr, som er afmagrede og har tegn på diarre. Dette sygdomsbilledet kaldes populært "råvildtsygen", og der er ikke nogen entydig forklaring på fænomenet. Titilstanden kan ofte være tegn på infektion med virus, bakterier eller parasitter.

Læs mere om råvildt og råvildtsygen

Faldvildkonsortiet har sin egen hjemmeside: Vildedyrssundhed