Rådgivning om vildt

Kontakt din lokale vildtkonsulent

Henvendelse til Naturstyrelsens lokale enheder på hverdage kl. 9-15


Vildtinformation

Styrelsens nyhedsbrev til natur- og jagtinteresserede. Læs de seneste jagt- og naturnyheder og tidligere udgaver af Vildtinformation.

Hjortevildtforvaltning

Hjortevildtbestandene og interessen for dem vokser. Derfor har Vildtforvaltningsrådet vedtaget "De Etiske Regler for Kronvildtjagt".

Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet er rådgivende og afgiver indstilling til miljø- og fødevareministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning.


Lovstof

Forvaltningen af jagt og vildt i Danmark hører under Miljø- og Fødevareministeriet, der administrerer loven om jagt og vildtforvaltning.

Loven indeholder en række bemyndigelser til miljø- og fødevareministeren. Disse er for de flestes vedkommende uddelegeret til Miljøstyrelsen.

Jagt og vildtforvaltningsloven

 

Tema-magasin om vildsvin

Temamagasin fra L&F gør jægere klogere på svinepest og smitteveje.