Lovgivning og rådgivning om jagt og vildt

Forvaltningen af lov om Jagt og vildforvaltning hører under Miljøministeriet. Loven giver miljøministeren en række bemyndigelser til miljøministeren, som er uddelegeret primært til Miljøstyrelsen.

Få overblik over love og bekendtgørelser om jagt og vildtforvaltning


Kontakt din lokale vildtkonsulent

Naturstyrelsen har ni jagt- og vildtforvaltningsenheder, som rådgiver om bl.a. skadevoldende vildt, jagtprøver, biotopplaner, beskyttede og sjældne arter. mv. Kontakt dem via Naturstyrelsens lokale enheder hverdage kl. 9-15


Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet rådgiver miljøministeren og afgiver en indstilling i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildt-forvaltning.

Hjortevildtforvaltning

Hjortevildtbestandene og interessen for dem vokser. Derfor har Vildtforvaltningsrådet vedtaget "De Etiske Regler for Kronvildtjagt".

Vildtinformation

Miljøstyrelsen genoptog i 2022 den årlige udgivelse af bladet Vildtinformation som digital udgivelse. Det kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside.