Undgå anskydninger

Ét dyr med hagl i kroppen er ét dyr for meget. Med få gode råd og enkle huskeregler kan du som jæger gøre meget for at undgå at anskyde vildt.

Det kan du gøre for at undgå anskydninger

 • Foretag korrekt afstandsvurdering
 • Vær bevidst om dine skydefærdigheder
 • Træn dine skydefærdigheder, så du forebygger anskydninger
 • Rådgiv og hjælp andre jægere til at nedbringe antallet af anskydninger
 • Forsøg kun med dublé, hvis chancen er oplagt. Dubler aldrig råvildt med hagl
 • Dit forbrug af patroner bør ikke overstige tre per nedlagt stykke flyvende vildt og to per stykke løbende vildt ved haglbøssejagt
 • Tænk dig om, før du trykker på aftrækkeren
 • Skyd kun, når der er en god chance for at ramme
 • Udvis god moral og ansvarlighed

Kend de maksimale skudafstande

For at nedbringe antallet af anskydninger er det vigtigt, at man kender de anbefalede maksimale skudafstande for vildt. Holder man sig til disse anbefalinger, vil færre stykker vildt blive anskudt:

 • Råvildt: Max. 20 meter
 • Ræv og gås: Max. 25 meter
 • Øvrige arter: Max. 30 meter

Skudafstandene gælder kun i den mest gunstige situation for eksempel side- eller spidsskud. I andre situationer skal skudafstanden være mindre.

Læs folderen Færre anskydninger, tak

Rapporter om anskydninger

Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser) undersøger løbende omfanget af anskydning for en række forskellige vildtarter samt risikoen for anskydning i forhold til bl.a. jagtform, skudafstand og træfsikkerhed.

Anskydning af vildt. Undersøgelser 2013-2015

Anskydning af vildt. Nye undersøgelser 2008-2011

Anskydning af vildt. Konklusioner på undersøgelser 1997-2005

Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2001

Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 1999

Anskydning af vildt 1997-1998

Kampagne: Færre anskydninger, tak

Miljø- og Fødevareministeriet har siden 1997 haft stor fokus på anskyd­ninger af vildt, og det har vist sig, at kampagner har en positiv effekt på antallet af anskydninger.

En ny undersøgelse fra 2011 viser imidlertid, at der er sket en stigning på cirka fem procent i antallet af kortnæbbet gås med hagl i kroppen. Undersøgelsen viser samtidig, at den positive udvikling for antallet af ræv og edderfugle med hagl i kroppen er stoppet. 

Ét dyr med hagl i kroppen er ét dyr for meget, og derfor har Miljøministeriet og Vildtforvaltningsrådet endnu engang valgt at sætte fokus på anskydninger med kampagnen "Færre anskydninger, tak. For vildtets skyld."

Download materiale fra kampagnen


Folder

A3-plakat, gås

A3-plakat, ræv

Klistermærke

undefined