Buejagt

Buejagt er tilladt i Danmark for jægere, som har bestået buejagtprøven. Alle jagtbare arter må jages undtagen det store hjortevildt, muflon og vildsvin.

I Danmark er det tilladt at gå på jagt med bue og pil, hvis man har gyldigt jagttegn og har bestået buejagtprøven. Ifølge Bekendtgørelsen om våben og ammunition til jagt mv. må man jage alle jagtbare arter af pattedyr og fugle, bortset fra kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon og vildsvin med bue.

Fra 2018 til 2022 var buejagt på det store hjortevildt tilladt på forsøgsbasis. Forsøget er slut, og det er nu op til miljøministeren at beslutte, om det i fremtiden skal være tilladt at jage det store hjortevildt med bue og pil.

Læs DCE´s evaluering af forsøget her

Bekendtgørelse om våben og ammunition til jagt mv. (2022): 

§ 4. Den, der har bestået buejagtprøven eller tilsvarende prøve, i bekendtgørelse om jagttegn, har ret til at anvende den buetype, der er aflagt prøve med.

Stk. 2. Alle jagtbare arter af pattedyr og fugle, bortset fra kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon og vildsvin, må jages med bue.

Stk. 3. Under buejagt må der kun anvendes bue og pil, som opfylder de krav, der er angivet i § 5.

 

1) Ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås skal anslagsenergien (E0) være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 25 g. Dog skal anslagsenergien ved brug af pil med mekanisk spids være mindst 70 Joule.

2) Ved jagt på andre vildtarter skal anslagsenergien (E0) være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 20 g. Dog skal anslagsenergien ved brug af pil med blunt være mindst 70 Joule.

3) En evt. stabilisator må højst være 35 cm.

4) Pilehylder og andre anordninger, der tillader afskydning af mere end én pil ad gangen, må ikke anvendes.

5) Anordninger, der fungerer ved at forspænde strengen, må ikke anvendes.

6) Ved jagt på flyvende vildt med skarp od skal der anvendes flu-flu pile.

 

Stk. 2. Krav til jagtodden (pilespidsen):

1) Ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås skal jagtodden mindst være 3-bladet og have en skærende diameter på mindst 25 mm.

2) Ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås må der ikke anvendes blunt.

3) Ved jagt på andre vildtarter end råvildt, ræv, hare og gås skal jagtodden mindst være 2-bladet og have en skærende diameter på mindst 20 mm eller en blunt med mindst 16 mm på anslagsfladen.

4) Jagtodden skal være fremstillet af stål og må ikke være forsynet med modhager.

5) Jagtodden må ikke være forsynet med eksplosiver eller gift.

 

Buejagt - prøver

Prøver for buejægere afholdes af de lokale enheder i Naturstyrelsen. 

Oversigt over prøvedatoer

Kursusmateriale til buejagt

Før du må gå på buejagt i Danmark, skal du bestå jagtprøven og det obligatoriske buejagtkursus samt aflægge bueprøve. 

Din buejagtkursuslærer skal indberette dette til Miljøstyrelsen.

Uddannelsesmateriale til buejagttegn (FABD)