Buejagt

Fra 1. september 2018 kan då-, kron- og sikavildt jages med bue

Ny ordning

Som en forsøgsordning, fra 1. september 2018 til og med 31. august 2021, er det nu muligt også at jage de tre store hjortearter med bue og pil.


For at deltage i forsøget skal du have påtegning på jagttegnet om, at du må gå på buejagt, og du er forpligtet til at indberette en række informationer om det nedlagte vildt til Miljøstyrelsen. Indberetningerne er lovpligtige og centrale for evaluering af forsøgsordningen. Ikke mindst for buejægerne er den viden som indsamles via indberetningerne derfor af stor betydning. Indberetning skal ske mindst én gang årligt ved afslutning af jagtsæsonen. Skema og vejledning til indberetning bliver offentliggjort her på hjemmesiden snarest muligt. Når indberetningsskemaet ligger klar vil der komme et nyhedbrev ud om det med Miljøstyrelsens nyhedsbrev ”Nyheder om friluftsliv”. Nyhedsbrevet kan tilmeldes her.

Krav til bue og pil

  • Anslagsenergi (E0) mindst 80 joule
  • Pilevægt mindst 33 gram
  • Mindst 3-bladet fast spids med skærende diameter på mindst 25 mm

Se lovteksten i Bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt her.