Buejagt

Forsøgsordningen, som tillader buejagt på de tre store hjortearter, er i 2021 blevet forlænget med yderligere et år frem til 31. august 2022.

For at deltage i forsøget skal du have påtegning på jagttegnet om, at du må gå på buejagt. Du er desuden forpligtet til at indberette en række informationer om det nedlagte vildt til Miljøstyrelsen.

Se mere om indberetning nedenfor.

Miljøstyrelsen har i forsøgets første tre jagtår modtaget indberetning om 140 nedlagte hjorte fra jægere, som har jaget med bue og pil. I løbet af 2021/22 gennemfører styrelsen en evaluering af forsøget og foretager supplerende undersøgelser i samarbejde med DCE, Aarhus Universitet.

Nyheder om forsøgsordningen kommer med Miljøstyrelsens nyhedsbrev  "Nyheder for jægere". Tilmeld dig nyhedsbrevet.

Krav til bue og pil

  • Anslagsenergi (E0) mindst 80 joule
  • Pilevægt mindst 33 gram
  • Mindst 3-bladet fast spids med skærende diameter på mindst 25 mm

Se lovteksten i Bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt

Indberetning

Indberetning er lovpligtig og central for evaluering af forsøgsordningen. Ikke mindst for buejægerne er den viden, som indsamles via indberetningerne derfor af stor betydning. Indberetning skal ske mindst én gang årligt ved afslutning af jagtsæsonen, senest 31. marts. Husk at nedlagt vildt også skal indberettes som vildtudbytte.

Du indberetter ved at hente indberetningsskema nedenfor. Skemaet (Excel regneark) udfyldes elektronisk og indsendes med e-mail til; Obfuscated Email. Hvis du ikke har mulighed for at udfylde det elektroniske skema, findes der en pdf version, som du kan udskrive, udfylde, indscanne og indsende til samme e-mail adresse.

Hent excel-version

Hent pdf-version 

Vejledninger

Gode råd både før, under og efter jagten.

Selvom jagt med bue og pil spiller en mindre rolle på den danske jagtscene, så er der efterhånden mange danske jægere, der får interesse for at jage med bue og pil.

Der stilles meget strenge krav til jægerens kunnen, og hvad han/hun må skyde.

Information om kurser og prøver:

Foreningen af Danske Buejægere

Til inspiration om denne lydløse jagtform:

MiljøDanmark 5/2006: Jagt med bue og pil i Danmark