Buejagt

Fra 1. september 2018 kan då-, kron- og sikavildt jages med bue

Ny ordning

Som en forsøgsordning, fra 1. september 2018 til og med 31. august 2021, er det nu muligt også at jage de tre store hjortearter med bue og pil.

For at deltage i forsøget skal du have påtegning på jagttegnet om, at du må gå på buejagt, og du er forpligtet til at indberette en række informationer om det nedlagte vildt til Miljøstyrelsen. Se mere om indberetning nedenfor.

Nyheder om forsøgsordningen kommer med Miljøstyrelsens nyhedsbrev "Nyheder om friluftsliv". Nyhedsbrevet kan tilmeldes her.

Krav til bue og pil

  • Anslagsenergi (E0) mindst 80 joule
  • Pilevægt mindst 33 gram
  • Mindst 3-bladet fast spids med skærende diameter på mindst 25 mm

Se lovteksten i Bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt her.

Indberetning

Indberetning er lovpligtig og central for evaluering af forsøgsordningen. Ikke mindst for buejægerne er den viden, som indsamles via indberetningerne derfor af stor betydning. Indberetning skal ske mindst én gang årligt ved afslutning af jagtsæsonen, senest 31. marts. Husk at nedlagt vildt også skal indberettes som vildtudbytte.

Du indberetter ved at hente indberetningsskema nedenfor. Skemaet (Excel regneark) udfyldes elektronisk og indsendes med e-mail til; . Hvis du ikke har mulighed for at udfylde det elektroniske skema, findes der en pdf version, som du kan udskrive, udfylde, indscanne og indsende til samme e-mail adresse.

Link til excel-version findes her.

Link til pdf-version findes her.