Jagttider, fredninger og reservater

For at opretholde en bæredygtig vildtbestand er det vigtigt, at jægere overholder jagttiden for de forskellige vildtarter, og at man sætter sig ind i reglerne for jagt på land og til vands.

Hvert fjerde år fastsættes der jagttider for de vildtarter, man må jage. Jagttiderne justeres ud fra overvågningsresultater og forskning. Formålet med jagttider er at give dyrene fred, mens de har unger eller æg og sikre, at der er levedygtige bestande.

For fugle er forårstrækket en særlig følsom periode, hvor det er vigtigt, de får fred:
Se danske fugles yngle- og forårstræktider