Riffelprøve

Senest opdateret den 19-05-2021

For at måtte gå på jagt med riffel i Danmark skal man på sit jagttegn have en påtegning om, at riffeljagt er tilladt, eller at riffelprøven er bestået. Man kan tilmelde sig en riffelprøve, når man har bestået jagtprøven. Riffelprøven afholdes af Danmarks Jægerforbund for Miljøstyrelsen. Tid og sted for afholdelse af riffelprøver fremgår på Mit jagttegn, samt her på siden under Jagtens prøver.

Fra 1. juli 2020 er det indført, at første gang man aflægger riffelprøve, skal man forud for prøven gennemføre et obligtorisk riffelskydeforløb. Læs evt. "Instruks for obligatorisk riffelskydeforløb" for nærmere information (find filen i boksen "Har du husket...").

Med et gyldigt jagttegn kan man efter våbenlovgivningen få våbentilladelse til at købe en jagtriffel. Hvis man ikke fornyer sit jagttegn, så bortfalder forudsætningen for at have våbentilladelse til en jagtriffel. Våbentilladelsen kan i så fald tilbagekaldes af Politiet. 

Før prøven

  • Skal du betale prøvegebyret på 135 kr. og tilmelde dig en riffelprøve. Betaling og tilmelding sker på Mit jagttegn.
  • Skal du sikre dig, at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse skal stemme overens).
  • Skal du gennemføre et obligatorisk riffelskydeforløb, såfremt det er første gang, du aflægger riffelprøve. Find "Blanket til obligatorisk riffelskydeforløb" i boksen "Har du husket..."

Du kan læse mere i "Huskeliste til riffelprøven", og du kan med fordel også læse "Instruks for riffelprøve" (find begge filer i boksen "Har du husket...").

Her kan du se en video om alt fra køb af riffel til, hvordan en riffeljagt foregår: Video om riffeljagt

Yderligere oplysninger om afholdelsen af riffelprøver fås hos Danmarks Jægerforbund på tlf.: 88 88 75 00, samt på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside: www.jaegerforbundet.dk

Til prøven

  • Skal du forevise gyldigt jagttegn og fotolegitimation.
  • Skal du medbringe det våben (med våbentilladelse), prøven ønskes aflagt med, og den fornødne ammunition samt eventuelle hjælpemidler. Det medbragte våben og ammunition skal opfylde kravene til jagt på råvildt jf. Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. Prøven kan kun aflægges med et våben, du har våbentilladelse eller bæretilladelse til.
  • Bemærk: Hvis det er første gang, at du aflægger riffelprøve, skal du medbringe dokumentation for gennemført obligatorisk riffelskydeforløb. Find "Blanket til obligatorisk riffelskydeforløb" i boksen "Har du husket...".

For at bestå prøven

For at bestå riffelprøven skal aspiranten i valgfri skydestilling i løbet af højst fem minutter fra en afstand af 100 meter placere minimum fem ud af seks skud inden for en cirkel med en diameter på 20 centimeter. I forbindelse med skudafgivelsen må der anvendes lovligt optisk sigtemiddel, der er monteret på riflen, og hjælpemidler, der kan medbringes og anvendes under praktisk jagt, herunder skydestok og jagtstol. 

Riffelskydeforløb indført 1. juli 2020

Prøvedeltagers status Krav om riffelskydeforløb
Prøvedeltager som ikke har været til riffelprøve før Skal gennemgå obligatorisk riffelskyde forløb forud for riffelprøven. Består man ikke prøven i første forsøg, kan man tilmelde sig ny riffelprøve og behøver ikke fremvise dokumentation for gennemført riffelskydeforløb.
Prøvedeltager som har været tilmeldt riffelprøve før 1. juli 2020, men som ikke har aflagt riffelprøven Skal gennemgå obligatorisk riffelskyde forløb forud for riffelprøven. Består man ikke prøven i første forsøg, kan man tilmelde sig ny riffelprøve og behøver ikke fremvise dokumentation for gennemført riffelskydeforløb.
Prøvedeltager som har aflagt riffelprøve før 1. juli 2020, men som ikke har bestået riffelprøven Kan aflægge riffelprøve uden at gennemføre riffelskydeforløb.
Prøvedeltager som har aflagt riffelprøve efter 1. juli 2020, men som ikke har bestået riffelprøven Kan aflægge riffelprøve uden at gennemføre riffelskydeforløb.
Prøvedeltager med påtegning "Riffeljagt tilladt" på jagttegn eller som har bestået riffelprøven Kan aflægge riffelprøve uden at gennemføre riffelskydeforløb.

Har du husket...

Huskeliste til riffelprøven

Blanket til obligatorisk riffelskydeforløb - Gennem-førsel af det obligatoriske riffelskydeforløb er en betingelse første gang en aspirant aflægger riffelprøven.

Se desuden
Instruks for riffelprøve
Instruks for obligatorisk riffelskydeforløb

Andet:
Vejledning til ikke bestået riffelprøve

Log på Mit jagttegn