Riffelprøve

Senest opdateret den 30-03-2023

Med et gyldigt jagttegn kan du efter våbenlovgivningen få våbentilladelse til at købe en jagtriffel, men før du må bruge den til jagt i Danmark, skal du på dit jagttegn have en påtegning om, at riffeljagt er tilladt, eller at riffelprøven er bestået.

En bestået riffelprøve giver adgang til at udøve jagt med centralt tændt og randtændt ammunition. Riffelprøverne afholdes af Danmarks Jægerforbund for Miljøstyrelsen.

Du kan tilmelde dig en riffelprøve, når du har bestået jagtprøven.

Første gang du aflægger riffelprøve, skal du forud for prøven gennemføre et obligatorisk riffelskydeforløb. Læs evt. "Instruks for obligatorisk riffelskydeforløb" her på siden. 

Tid og sted for afholdelse af riffelprøver fremgår på Mit jagttegn.

Husk at forny dit jagttegn. Hvis du ikke fornyer dit jagttegn, så bortfalder forudsætningen for at have våbentilladelse til en jagtriffel. Våbentilladelsen kan i så fald tilbagekaldes af politiet.

  • Skal du betale prøvegebyret på 135 kr. og tilmelde dig en riffelprøve. Betaling og tilmelding sker på Mit jagttegn.
  • Skal du sikre dig, at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse skal stemme overens).
  • Skal du gennemføre et obligatorisk riffelskydeforløb, såfremt det er første gang, du aflægger riffelprøve. Find "Blanket til obligatorisk riffelskydeforløb" i boksen "Har du husket..."

Du kan læse mere i "Huskeliste til riffelprøven", og du kan med fordel også læse "Instruks for riffelprøve". 

Yderligere oplysninger om afholdelsen af riffelprøver fås hos Danmarks Jægerforbund på tlf.: 88 88 75 00 og på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

  • Skal du forevise gyldigt jagttegn og fotolegitimation.
  • Skal du medbringe det våben (med våbentilladelse), prøven ønskes aflagt med, og den fornødne ammunition samt eventuelle hjælpemidler. Det medbragte våben og ammunition skal opfylde kravene til jagt på råvildt jf. Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. Prøven kan kun aflægges med et våben, du har våbentilladelse eller bæretilladelse til.
  • Bemærk: Hvis det er første gang, du aflægger riffelprøve, skal du medbringe dokumentation for gennemført obligatorisk riffelskydeforløb. Find "Blanket til obligatorisk riffelskydeforløb" i boksen "Har du husket...".

For at bestå riffelprøven skal aspiranten i valgfri skydestilling i løbet af højst fem minutter fra en afstand af 100 meter placere minimum fem ud af seks skud inden for en cirkel med en diameter på 20 centimeter. I forbindelse med skudafgivelsen må der anvendes lovligt optisk sigtemiddel, der er monteret på riflen, og hjælpemidler, der kan medbringes og anvendes under praktisk jagt, herunder skydestok og jagtstol.  

Prøvedeltagers status Krav om riffelskydeforløb
Prøvedeltager, som ikke har været til riffelprøve før Skal gennemgå obligatorisk riffelskydeforløb forud for riffelprøven. Består du ikke prøven i første forsøg, kan du tilmelde dig ny riffelprøve og behøver ikke fremvise dokumentation for gennemført riffelskydeforløb.
Prøvedeltager, som har været tilmeldt riffelprøve før 1. juli 2020, men som ikke har aflagt riffelprøven Skal gennemgå obligatorisk riffelskydeforløb forud for riffelprøven. Består du ikke prøven i første forsøg, kan du tilmelde dig ny riffelprøve og behøver ikke fremvise dokumentation for gennemført riffelskydeforløb.
Prøvedeltager, som har aflagt riffelprøve før 1. juli 2020, men som ikke har bestået riffelprøven Kan aflægge riffelprøve uden at gennemføre riffelskydeforløb.
Prøvedeltager, som har aflagt riffelprøve efter 1. juli 2020, men som ikke har bestået riffelprøven Kan aflægge riffelprøve uden at gennemføre riffelskydeforløb.
Prøvedeltager med påtegning "Riffeljagt tilladt" på jagttegn, eller som har bestået riffelprøven Kan aflægge riffelprøve uden at gennemføre riffelskydeforløb.

Huskeliste til riffelprøven

Blanket til obligatorisk riffelskydeforløb

Første gang en aspirant aflægger riffelprøven, er det obligatorisk først at gennemføre et riffelskydeforløb

Se også: 
Instruks for riffelprøve

Instruks for obliagatorisk riffelskydeforløb

Andet:
Vejledning til ikke bestået riffelprøve