Tolkebistand

Der kan benyttes tolk til ethvert sprog ved aflæggelse af jagtprøvens skriftlige del. Aspiranten skal selv og for egen regning sørge for egen tolk til oversættelse af den skriftlige prøve. Tolk såvel som aspirant skal forud for prøvens aflæggelse underskrive en tro og love erklæring (find filen øverst i højre side), som aspiranten skal medbringe og fremvise forud for prøvens aflæggelse. 

Forud for prøven tilbydes tolken 1 times forberedelse til oversættelse af den på dagen benyttede skriftlige jagtprøve. Efter forberedelse må tolken ikke forlade prøvelokalet eller have kontakt til aspiranterne forud for prøvens aflæggelse.

Prøvedatoer for brug af tolk til den skriftlige del af jagtprøven offentliggøres forud for hver prøvesæson og vil fremgå på denne side.

Prøvedatoer for 1. prøvesæson 2020:

  • Naturstyrelsen Søhøjlandet tirsdag d. 16. juni 2020, kl. 13:00 på Hadsten Skydebane (Vissingvej 6, 8370 Hadsten)
  • Naturstyrelsen Nordsjælland mandag d. 22. juni 2020 kl. 11:30 ved Københavns Flugtskytte Klub (Selinevej 9, 2300 København S) - FULDT BOOKET
  • Naturstyrelsen Nordsjælland mandag d. 22. juni 2020 kl. 14:00 ved Københavns Flugtskytte Klub (Selinevej 9, 2300 København S)
  • Naturstyrelsen Søhøjlandet onsdag d. 6. maj 2020, kl. 13:00 på Hadsten Skydebane (Vissingvej 6, 8370 Hadsten) - AFLYST
  • Naturstyrelsen Nordsjælland tirsdag d. 2. juni 2020, kl. 11:30 ved Københavns Flugtskytte Klub (Selinevej 9, 2300 København S) - AFLYST

De fastlagte prøvedatoer kan for den skriftlige del af prøven alene aflægges af aspiranter, som gør brug af tolk. 

Aspiranten skal efter betalt prøvegebyr henvende sig direkte til Miljøstyrelsen via følgende mail og oplyse om hvilken dato, der ønskes prøveaflæggelse ved brug af tolk - husk at skrive "hunting exam with translator" i emnefeltet.

Betaling af jagtprøvegebyret foregår elektronisk på Mit jagttegn.

Husk at overholde tidsfristerne for betaling, for ellers kan du ikke gå op til jagtprøven. Se fristerne her

Når aspiranten har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus, vurderer Miljøstyrelsen, at aspiranten skal være i stand til at forstå de anvisninger, som den prøvesagkyndige benytter til den praktiske del af jagtprøven. På den baggrund tillades ikke tolke ved denne del af jagtprøven.

Har du husket...

Til jagtprøve med tolkebistand skal aspiratnerne medbringe en underskrevet tro og love erklæring

Læs mere om jagtprøven her