Tolkebistand

Der kan benyttes tolk til ethvert sprog ved aflæggelse af jagtprøvens skriftlige del. Aspiranten skal selv og for egen regning sørge for egen tolk til oversættelse af den skriftlige prøve. Tolk såvel som aspirant skal forud for prøvens aflæggelse underskrive en tro og love erklæring, som aspiranten skal medbringe og fremvise forud for prøvens aflæggelse. 

Forud for prøven tilbydes tolken 1 times forberedelse til oversættelse af den på dagen benyttede skriftlige jagtprøve. Efter forberedelse må tolken ikke forlade prøvelokalet eller have kontakt til aspiranterne forud for prøvens aflæggelse.

Prøvedatoer for brug af tolk til den skriftlige del af jagtprøven offentliggøres forud for hver prøvesæson og vil fremgå på denne side.

Prøvedatoer for 1. prøvesæson 2020:

  • Naturstyrelsen Søhøjlandet onsdag d. 6. maj 2020, kl. 13:00 på Hadsten Skydebane (Vissingvej 6, 8370 Hadsten)
  • Naturstyrelsen Nordsjælland tirsdag d. 2. juni 2020, kl. 11:30 ved Københavns Flugtskytte Klub (Selinevej 9, 2300 København S)

De fastlagte prøvedatoer kan for den skriftlige del af prøven alene aflægges af aspiranter, som gør brug af tolk. 

Aspiranten skal efter betalt prøvegebyr henvende sig direkte til Miljøstyrelsen via følgende mail og oplyse om hvilken dato, der ønskes prøveaflæggelse ved brug af tolk.

Betaling af jagtprøvegebyret foregår elektronisk på Mit jagttegn.

Husk at overholde tidsfristerne for betaling, for ellers kan du ikke gå op til jagtprøven. Se fristerne her

Når aspiranten har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus, vurderer Miljøstyrelsen, at aspiranten skal være i stand til at forstå de anvisninger, som den prøvesagkyndige benytter til den praktiske del af jagtprøven. På den baggrund tillades ikke tolke ved denne del af jagtprøven.