Jagtprøve

Senest opdateret den 16-12-2022

For at få jagttegn, skal du have gennemført det obligatoriske jagttegnskursus og bestået jagtprøven. Når jagtprøven er bestået, bliver du optaget i Miljøstyrelsens register over jagttegnsberettigede og får mulighed for at indløse jagttegn.

Når man har indløst sit jagttegn, skal man efterfølgende bestå en skydeprøve, før man kan få tilladelse til at gå på jagt med den pågældende våbentype (haglgevær, riffel eller bue).

Find bekendtgørelse om jagttegn her

Alle, der har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus og som minimum fylder 16 år i det kalenderår, man går op til jagtprøven og har fast bopæl i Danmark.

Er du under 18 år, skal du medbringe en underskrevet samtykkeerklæring fra en forælder eller værge om, at du må aflægge prøve og efterfølgende må få jagttegn. Samtykkeerklæringen skal være i fysisk form, da denne skal afleveres underskrevet til prøven. Formular kan findes på Mit jagttegn under fanen "Selvbetjening" eller downloades her (find filen i boksen "Har du husket...").

Den skriftlige del af jagtprøven består af 40 spørgsmål. Man skal svare korrekt på mindst 36 spørgsmål for at bestå. Prøvetiden er på 30 minutter. Kravene er defineret i "Retningslinjer for hvilke spørgsmål, der stilles i den skriftlige jagtprøve" (find filen i boksen "Har du husket..."). Se desuden "Jagtprøveinstruksen for jagtprøvesagkyndige" (find filen i boksen "Har du husket..."). 

Det er en forudsætning for at aflægge den praktiske del af jagtprøven, at den skriftlige del er bestået. Under den praktiske prøve testes aspiranten i sikker våbenbetjening, herunder ved færdsel i terræn, afstandsbedømmelse af seks vildtfigurer (fem ud af seks skal være korrekt) og korrekt skydeteknik, herunder afgivelse af skud til fire lerduer. Kravene til den praktiske prøve er defineret i "Jagtprøveinstruksen for jagtprøvesagkyndige" (find filen i boksen "Har du husket...").

Du skal tilmelde dig et jagttegnskursus, hvorefter jagttegnskursuslæreren oplyser Miljøstyrelsen om, at du ønsker at gå op til jagtprøven. Når din jagttegnskursuslærer har registreret, at du har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus, kan du betale for og tilmelde dig jagtprøven på portalen Mit jagttegn. Det kræver NemID/MitID at logge på Mit jagttegn, og det er derfor vigtigt, at du sørger for at anskaffe dig NemID/MitID i god tid.

Det er muligt, at medbringe tolk til den skriftlige del af jagtprøven. Forud for hver prøvesæson offentliggøres som udgangspunkt 2 prøvedatoer, hvor jagtprøven kan aflægges med brug af tolk. 

Se prøvedatoer og nærmere information om tolkebistand  

Jagtprøver afholdes som udgangspunkt i april til juni måned og september til oktober måned. Derudover kan der være prøvedistrikter som har mulighed for at holde jagtprøver udenfor de nævnte perioder. Offentliggørelse og aflæggelse af jagtprøver kan derfor variere for det enkelte prøvedistrikt i Naturstyrelsen.

Se oversigten over prøveperioder for de enkelte prøvedistrikter.

Du kan finde en kørselsvejledning til prøvestedet for din jagtprøve på "Mit jagttegn" under fanen ”Prøver”.

 

Prøvegebyret for jagtprøven er 310 kr. Betaling af jagtprøvegebyret foregår elektronisk på "Mit jagttegn", og du skal betale, inden du kan tilmelde dig en prøve.

Som jagtprøveaspirant er der nogle vigtige ting, du skal huske, før du kan gå op til jagtprøve. Du kan finde en "Huskeliste til jagtprøven" på filoversigten i boksen "Har du husket...".

Omkring 6.000 personer tilmelder sig hvert år jagtprøver. Langt de fleste har taget et jagttegnskursus, der arrangeres af aftenskoler og oplysningsforbund. Man kan også gennemføre jagttegnskurset selvstændigt. Dette forudsætter, at du modtager det obligatoriske undervisningsforløb af en godkendt jagttegnskursuslærer, som herefter indstiller dig til jagtprøven. Du kan læse mere om kravene til jagttegnsundervisningen i "Vejledning til jagttegnsundervisning" og jagtprøvens spørgsmål i "Retningslinjer for hvilke spørgsmål, der stilles i den skriftlige jagtprøve" (find filerne i boksen "Har du husket...").

Selvom der gennem året løbende kan ske ændringer i lovgivningen, skal man ikke være bekymret for jagtprøvens pensum. Det er sådan, at ændringer i lovgivningen, som er foretaget frem til 1. juli, tidligst kan fremgå af spørgsmål til jagtprøven den efterfølgende forårssæson. Lovændringer efter den 1. juli kan tidligst fremgå af spørgsmål til jagtprøven til den forårssæson, som ligger ca. 1½ år efter. Med baggrund i dette kan der til enhver tid undervises i gældende lovgivning.

Miljøstyrelsen holder hvert år et møde med Jagttegnslærerforeningen i Danmark og udbydere af undervisningsmateriale (Danmarks Jægerforbund, Jagtquiz og Institut for jagt) for at kvalitetssikre jagtprøvens skriftlige del. Miljøstyrelsen udarbejder alene jagtprøvens spørgsmål i henhold til vejledningen og er ikke ansvarlig for indholdet i det udbudte undervisningsmateriale (se ovenstående til højre Vejledning til Jagttegnsundervisning). For yderligere information om det udbudte undervisningsmateriale henvises til nedenstående:

www.jagtprøven.dk

www.institutforjagt.dk

www.JagtQuiz.dk

Læs mere hos: 

Jagttegnslærerforeningen  eller 

Danmarks Jægerforbund

 

Jagttegnsindehavere, som ønsker at blive godkendt som jagttegnskursuslærer, skal gennemgå et kursus og bestå en eksamen, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Jagttegnskursuslærere vil være godkendt for fem år ad gangen. Miljøstyrelsen kan stille krav om deltagelse i efteruddannelseskurser for jagttegnskursuslærere. Indkaldes man ikke til efteruddannelseskursus fornys den 5-årige godkendelse automatisk. Rammerne for indholdet af og undervisningen på det obligatoriske jagttegnskursus findes i bekendtgørelse om jagttegn § 16.

Yderligere information om jagtprøven og jagttegnsundervisning m.v. kan findes i oversigten øverst til højre på siden.