Falkonerprøven

Den skriftlige falkonerprøve afholdes en gang hvert forår og en gang hvert efterår. Prøven består af 40 spørgsmål, som skal besvares på højst 30 minutter. Spørgsmålene udformes således, at hvert spørgsmål skal besvares ved afkrydsning. Prøven vil omfatte spørgsmål, som skal belyse aspirantens viden om pasning af rovfugle, dyrevelfærdsmæssige forhold, træning af rovfugle og jagt med rovfugle.


Tilmelding til den skriftlige falkonerprøve skal ske ved indbetaling af et gebyr til Miljøstyrelsen på 500 kr. Hvis du ønsker at gå op til den skriftlige falkonerprøve, skal du sende en mail til senest en måned inden prøven. Du vil herefter modtage oplysninger om, hvordan du indbetaler prøvegebyret. Gebyret skal indbetales senest 10 dage før prøvens afholdelse. Først når prøvegebyret er indbetalt, er du tilmeldt prøven.

 

Yderligere oplysninger om falkonerprøven vil blive udmeldt her på siden, og første prøve forventes afholdt i løbet af første halvdel af 2019.