Falkonerprøven - indhold og tilmelding

Der er lukket for tilmelding til forårets falkonerprøve 2022. Falkonerprøven for efteråret 2022 vil blive annonceret her.

Den skriftlige falkonerprøve afholdes en gang hvert forår og en gang hvert efterår. Prøven består af 40 spørgsmål, som skal besvares på højst 30 minutter. Spørgsmålene udformes således, at hvert spørgsmål skal besvares ved afkrydsning. Prøven vil omfatte spørgsmål, som skal belyse aspirantens viden om pasning af rovfugle, dyrevelfærdsmæssige forhold, træning af rovfugle og jagt med rovfugle.

Bemærk, at det er en forudsætning, for at få påtegningen om rovfuglejagt, at du ud over bestået falkonerprøve også har ret til at gå på jagt og har et lovligt rovfuglehold efter bestemmelserne i fugleholdsbekendtgørelsen.

Tilmelding til falkonerprøven kan tidligst ske, når prøvedatoen er offentliggjort.

Prøvegebyret for falkonerprøven er 500 kr., og hvis du ønsker at gå op til den skriftlige falkonerprøve, skal du sende en mail til Obfuscated Email senest en måned inden prøven, hvor du oplyser dit fulde navn, adresse og fødselsdato. Du vil herefter modtage oplysninger om, hvordan du indbetaler prøvegebyret til Miljøstyrelsen. Gebyret skal indbetales minimum 10 dage før prøvens afholdelse (se den specifikke seneste indbetalingsdato for den prøve, du skal op til). Du er først tilmeldt falkonerprøven, når prøvegebyret er indbetalt.

Hjælp til prøven

Det er muligt at have en tolk med til falkonerprøven. En evt. tolk findes og betales af aspiranten selv. Husk at udfylde en tro og loveerklæring, som skal medbringes til prøven. Nærmere information om brug af tolk fremgår på jagttegn.dk under ”Jagtprøver”. 

Hvis du har læsevanskeligheder, kan du med fordel tage imod tilbuddet om at få læst den skriftlige prøve op. Tilbuddet bliver givet inden afholdelsen af den skriftlige prøve. Spørgsmål vedr. oplæsning kan stilles til den prøvesagkyndige.

Det er ikke tilladt at have yderligere hjælpemidler eller mobiltelefoner med ved prøven.

Falkonerprøvens pensum/undervisningsmateriale

Falkonerprøven har som pensum:

Prøvens spørgsmål affattes inden for dette pensum. Miljøstyrelsen udarbejder prøvespørgsmål ud fra Grundbog til falkonerprøven -  ”Vejledning for falkonerer”, men er ikke ansvarlig for indholdet i denne vejledning.

Spørgsmålskategorier og -typer

Spørgsmålene fordeles på følgende kategorier:

  1. Lovgivning.
  2. Hold af rovfugle.
  3. Transport af rovfugle.
  4. Jagt med rovfugle.

Spørgsmål inden for lovgivning går på aspirantens forståelse af falkejagtbekendtgørelsen. Spørgsmål til den øvrige mere generelle jagtlovgivning er underforstået, således at aspiranten skal have kendskab til, på hvilke områder, falkejagtbekendtgørelsen stiller specifikke krav, og hvor det er de generelle jagtregler, der er gældende for jagt og regulering med rovfugle (spørgsmålskategori 1. Lovgivning).

Spørgsmål og tilhørende svar om hold, transport og jagt tager udgangspunkt i Grundbog til falkonerprøven -  ”Vejledning for falkonerer” (Rev. 1.1/2019), og de retningslinjer og anbefalinger, der gives i vejledningen. Det er således teksten i vejledningen, der er gældende. Vægtningen mellem spørgsmålene er: 10 om lovgivning, 16 om hold af rovfugle, 3 om transport af rovfugle og 11 om jagt med rovfugle.

Inden for hver kategori opdeles spørgsmål i spørgsmålstyper, der refererer til konkrete områder i pensum.

Følgende indhold og typer af spørgsmål kan indgå i falkonerprøven:

  • Konkrete, faktuelle ja/nej-spørgsmål. F.eks.: ”Må rovfugle af høgefamilien anvendes til jagt og regulering i Danmark?”
  • Hvilken af disse arter må, uden at der foreligger særlig tilladelse eller dispensation, være genstand for jagt med egnede rovfugle? Svarmuligheder:

o   Sortand

o   Trane

o   Krikand

  • Artsspørgsmål som illustreres af et billede. F.eks.: ”Hvilket dyr ses på billedet?”
    Svarmuligheder:

o   Tårnfalk

o   Vandrefalk

o   Havørn