Buejagtprøve

Senest opdateret den 10-03-2022

For at måtte gå på buejagt i Danmark skal man have bestået buejagtprøven. Består man buejagtprøven, har man ret til at gå på buejagt i det jagtår buejagtprøven aflægges og i de følgende fem jagtår med den type bue, prøven er bestået med. Miljøstyrelsen varsler buejægere, der skal have fornyet deres buejagtberettigelse inden buejagtberettigelsen udløber.

Før prøven 

Før du kan aflægge en bueprøve, skal du have bestået jagtprøven og have gennemført det obligatoriske buejagtkursus.

Læs mere om foreningen og buejagtkurserne på hjemmesiden: www.FADB.dk

Tilmelding og betaling

Når din buejagtkursuslærer har indberettet til Miljøstyrelsen, at du har gennemført det obligatoriske buejagtkursus, kan du tilmelde dig en buejagtprøve. Tilmelding til en buejagtprøve foretages ved at indbetale prøvegebyr på 540,00 kr., og derefter kan du tilmelde dig en buejagtprøve. Betaling og tilmelding sker på Mit jagttegn under fanen "Prøver".

Der afholdes buejagtprøver på to tidspunkter af året, og det er som udgangspunkt i april til juni måned og september til oktober måned. Offentliggørelse og aflæggelse af buejagtprøver kan variere for det enkelte prøvedistrikt i Naturstyrelsen.

Du kan her finde en oversigt over prøveperioder for de enkelte bueprøvedistrikter.

Du kan finde en kørselsvejledning til prøvestedet for din buejagtprøve på Mit jagttegn under fanen ”Prøver”.

Buejagtprøvens indhold 

Buejagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del. Den skriftlige del af buejagtprøven består af 20 spørgsmål, hvor man skal svare korrekt på mindst 18 for at bestå. Når den skriftlige prøve er bestået, kan man aflægge den praktiske prøve. Ved den praktiske prøve skal man ramme træfområdet på mindst 5 af 6 vildtfigurer.

Som aspirant er der nogle ting, du skal vide, før du kan gå op til buejagtprøven. Du kan læse mere i "Huskeliste til buejagtprøve" og "Instruks for buejagtprøvesagkyndige" (find begge filer i øverst til højre).

Forlængelse af buejagtberettigelse

Når du har bestået buejagtprøven, har du ret til at gå på buejagt i det jagtår (1. april - 31. marts) prøven er aflagt i og de følgende 5 jagtår. Buejagtberettigelsen vil fremgå af dit jagttegn i den periode.

Inden buejagtberettigelsen udløber vil Miljøstyrelsen varsle udløbet, og dermed behovet for aflæggelse af en praktisk prøve, hvis man fortsat ønsker at kunne gå på buejagt. Man vil i en 5 årig periode efter udløb have mulighed for at aflægge den praktiske buejagtprøve, for på den måde at blive berettiget til buejagt igen.

Har man i en 10 årig periode ikke haft buejagtberettigelse frafalder denne og man kan alene generhverve berettigelsen ved gennemførsel af et nyt obligatorisk buejagtkursus og buejagtprøve.