Buejagtprøve

For at måtte gå på buejagt i Danmark skal man have bestået buejagtprøven. Består man buejagtprøven, har man ret til at gå på buejagt i de følgende fem hele jagtår med den type bue, prøven er bestået med. Miljøstyrelsen varsler buejægere, der skal have fornyet deres buejagtberettigelse 3 måneder inden buejagtberettigelsen udløber.

Før man kan gå til buejagtprøve, skal man være berettiget til at gå på jagt med haglgevær

Har man bestået jagtprøven tidligere end 1. januar 2014, kan man blive indberettet til buejagtprøven. Med en jagtprøve bestået efter 1. januar 2014, skal haglskydeprøven også være bestået, inden man kan blive indberettet til buejagtprøven.

Desuden skal man være indberettet til buejagtprøven af en buejagtkursuslærer. Buejagtkursuslæreren underviser på det obligatoriske buejagtkursus, der skal være gennemført for at aflægge buejagtprøven. Buejagtkursuslærerne er en del af Foreningen af Danske Buejægere (FADB).

Læs mere om foreningen og buejagtkurserne på hjemmesiden: www.FADB.dk

Tilmelding og betaling

Når man er blevet indberettet som aspirant til buejagtprøven kan man tilmelde sig buejagtprøven, ved at betale et prøvegebyr og foretage en tilmelding på Mit jagttegn. Hvis man betaler rettidigt, men ikke tilmelder sig, bliver man automatisk tildelt en prøvedato. Prøvedatoen fremgår af Mit jagttegn.

Se ”Datoer for buejagtprøver” for blandt andet frister for betaling og valg af prøvedag.

Buejagtprøvens indhold 

Buejagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del.

Den skriftlige prøve består af 20 spørgsmål, der besvares ved afkrydsning. Når den skriftlige prøve er bestået, kan man aflægge den praktiske prøve. Ved den praktiske prøve skal man ramme træfområdet på mindst 5 af 6 vildtfigurer.

Som aspirant er der nogle ting, du skal vide, før du kan gå op til buejagtprøven. Du kan læse mere i "Huskeliste til buejagtprøve" og "Instruks for buejagtprøvesagkyndige" (find begge filer øverst i højre side).

Forlængelse af buejagtberettigelse

Når du har bestået buejagtprøven, har du ret til at gå på buejagt i de følgende 5 jagtår. Buejagtberettigelsen vil fremgå af dit jagttegn i den periode.

3 måneder inden buejagtberettigelsen udløber vil Miljøstyrelsen varsle udløbet, og dermed behovet for aflæggelse af en praktisk prøve, hvis man fortsat ønsker at kunne gå på buejagt. Man vil i en 5 årig periode have mulighed for at aflægge den praktiske buejagtprøve, for på den måde at blive berettiget til buejagt igen.

Betaling og tilmelding til den praktisk prøve følger fristerne for betaling og tilmelding for buejagtprøven som fremgår af ”Vigtige datoer for buejagtprøver”.