Buejagtprøve

Senest opdateret den 16-11-2022

For at måtte gå på buejagt i Danmark skal man have bestået buejagtprøven. Består man buejagtprøven, har man ret til at gå på buejagt i det jagtår buejagtprøven aflægges og i de følgende fem jagtår med den type bue, prøven er bestået med. Miljøstyrelsen varsler buejægere, der skal have fornyet deres buejagtberettigelse inden buejagtberettigelsen udløber.

Før prøven 

Før du kan aflægge en bueprøve, skal du have bestået jagtprøven og have gennemført det obligatoriske buejagtkursus.

Se Danmarks Jægerforbunds kursusoversigt her

Tilmelding og betaling

Når din buejagtkursuslærer har indberettet til Miljøstyrelsen, at du har gennemført det obligatoriske buejagtkursus, kan du tilmelde dig en buejagtprøve. Tilmelding til en buejagtprøve foretages ved at indbetale prøvegebyr på 540,00 kr., og derefter kan du tilmelde dig en buejagtprøve. Betaling og tilmelding sker på Mit jagttegn under fanen "Prøver".

Der afholdes buejagtprøver på to tidspunkter af året, og det er som udgangspunkt i april til juni måned og september til oktober måned. Offentliggørelse og aflæggelse af buejagtprøver kan variere for det enkelte prøvedistrikt i Naturstyrelsen.

Du kan her finde en oversigt over prøveperioder for de enkelte bueprøvedistrikter.

Du kan finde en kørselsvejledning til prøvestedet for din buejagtprøve på Mit jagttegn under fanen ”Prøver”.

Buejagtprøvens indhold 

Buejagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del. Den skriftlige del af buejagtprøven består af 20 spørgsmål, hvor man skal svare korrekt på mindst 18 for at bestå. Når den skriftlige prøve er bestået, kan man aflægge den praktiske prøve. Ved den praktiske prøve skal man ramme træfområdet på mindst 5 af 6 vildtfigurer.

Som aspirant er der nogle ting, du skal vide, før du kan gå op til buejagtprøven. Du kan læse mere i "Huskeliste til buejagtprøve" og "Instruks for buejagtprøvesagkyndige" (find begge filer i øverst til højre).

Forlængelse af buejagtberettigelse

Når du har bestået buejagtprøven, har du ret til at gå på buejagt i det jagtår (1. april - 31. marts) prøven er aflagt i og de følgende 5 jagtår. Buejagtberettigelsen vil fremgå af dit jagttegn i den periode.

Inden buejagtberettigelsen udløber, vil Miljøstyrelsen varsle udløbet og gøre opmærksom på, at du skal aflægge en ny praktisk prøve, hvis du fortsat ønsker at gå på buejagt. Du skal aflægge den praktiske prøve inden for fem år efter udløbet af tilladelsen for at generhverve den. 

Tilladelsen bortfalder helt, hvis du ikke har haft buejagtberettigelse i ti år. Du er dermed nødt til at gennemføre et nyt obligatorisk buejagtkursus og tage buejagtprøve igen for at generhverve retten til at gå på buejagt.