Buejagtprøve

Senest opdateret den 30-03-2023

Før du må gå på buejagt i Danmark skal du bestå buejagtprøven. Består du buejagtprøven, har du ret til at gå på buejagt i det jagtår buejagtprøven aflægges og i de følgende fem jagtår med den type bue, prøven er bestået med. Miljøstyrelsen varsler buejægere, der skal have fornyet deres buejagtberettigelse inden buejagtberettigelsen udløber.

Tid og sted for haglskydeprøven, riffelprøven og buejagtprøven

Før du kan aflægge en bueprøve, skal du have bestået jagtprøven og derefter have gennemført det obligatoriske buejagtkursus.

Når din buejagtkursuslærer har indberettet til Miljøstyrelsen, at du har gennemført det obligatoriske buejagtkursus, kan du tilmelde dig en buejagtprøve. Tilmelding til en buejagtprøve foretages ved at indbetale prøvegebyr på 540,00 kr., og derefter kan du tilmelde dig en buejagtprøve. Betaling og tilmelding sker på Mit jagttegn under fanen "Prøver".

Der afholdes buejagtprøver på to tidspunkter af året, og det er som udgangspunkt i april til juni og september til oktober. Offentliggørelse og aflæggelse af buejagtprøver kan variere for de enkelte lokale enheder i Naturstyrelsen.

Datoer for prøverne: Find oversigt over prøveperioder for de enkelte enheder i Naturstyrelsen længere nede på siden.

Kørselsvejedning til prøvestederene: Finde det på Mit jagttegn under fanen ”Prøver”.

Før du kan aflægge en bueprøve, skal du have bestået jagtprøven. Derudover skal du have gennemført det obligatoriske buejagtkursus, efter endt kursus skal din buejagtkursuslærer indberette dette til Miljøstyrelsen.

Det er godkendte buejagtkursuslærere under Foreningen af Danske Buejægere (FADB), der underviser på det obligatoriske buejagtkursus.

På FADB´s hjemmeside kan du downloade uddannelsesmateriale, som skal bruges til det obligatoriske buejagttegnskursus og efterfølgende teoriprøve:

Uddannelsesmateriale til buejagttegn

Buejagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del. Den skriftlige del af buejagtprøven består af 20 spørgsmål, hvor man skal svare korrekt på mindst 18 for at bestå. Når den skriftlige prøve er bestået, kan man aflægge den praktiske prøve. Ved den praktiske prøve skal man ramme træfområdet på mindst 5 af 6 vildtfigurer.

Som aspirant er der nogle ting, du skal vide, før du kan gå op til buejagtprøven. Du kan læse mere i "Huskeliste til buejagtprøve" og "Instruks for buejagtprøvesagkyndige" 

Når du har bestået buejagtprøven, har du ret til at gå på buejagt i det jagtår (1. april - 31. marts) prøven er aflagt i og de følgende fem jagtår. Påtegning om, at buejagt er tilladt, herunder med hvilke buetyper, vil fremgå af dit jagttegn i den periode.

Senest 3 måneder inden din tilladelse til buejagt udløber, vil Miljøstyrelsen varsle udløbet og gøre opmærksom på, at du skal aflægge en ny praktisk buejagtprøve, hvis du fortsat ønsker at gå på buejagt. Du skal aflægge den praktiske prøve inden for fem år efter udløbet af tilladelsen for at beholde eller generhverve tilladelsen til buejagt.

Hvis du ikke består en ny praktisk buejagtprøve, inden der er gået fem år fra udløbet af din tilladelse til buejagt, skal du gennemføre et obligatorisk buejagtkursus på ny og efterfølgende bestå den skriftlige og den praktiske del af buejagtprøven for at generhverve tilladelsen til buejagt

Senest opdateret den 01-02-2023

Som aspirant til buejagtprøven har man selv ansvaret for sin tilmelding til prøven. Vær derfor opmærksom på de elementer og frister, som buejagtkursuslæreren og aspiranten skal overholde for at kunne aflægge buejagtprøven.

Bemærk desuden, at betaling og tilmelding til prøven først kan ske, når din buejagtkursuslærer har registreret, at du har gennemført det obligatoriske buejagtkursus.

Buejagtprøver i 2023 

Naturstyrelses-enhed med bueprøvePlanlagt åbning for tilmeldingPerioder med prøver
1. halvår (uge)2. halvår (uge)

Naturstyrelsen, Kronjylland

16. februar

15 - 21

36 - 40

Naturstyrelsen, Midtsjælland

16. februar 15 - 17 32 - 34

Naturstyrelsen, Thy

16. februar 15 - 26 35 - 39

Naturstyrelsen, Vadehavet

16. februar 15 - 19 36 - 40