Jagttegn

Mit Jagttegn får nyt brugervenligt design

Fra den 23. september 2021 bliver du mødt at et nyt syn, når du logger ind på Mit Jagttegn. Siden får nyt look, men fungerer i øvrigt som hidtil. Formålet er at gøre det lettere at navigere på siden og at bruge selvbetjeningsløsningerne

De forskellige funktioner og selve indholdet er det samme som hidtil, men opstilling og menuer er i et vist omfang blevet ændret. De største ændringer er på undersiden for indberetning af vildtudbytte, hvor måden, man indberetter nedlagt vildt på, er blevet mere intuitiv og brugervenlig. 

Aktuelle informationer

Prøver 2021 & nyjægerjagter jagtår 2021

Senest opdateret den 17-08-2021

Jagtprøver og fulde buejagtprøver (teoretisk + praktisk)

Jagtprøver og buejagtprøver er åben for tilmelding i efterårets prøvesæson. Tilmelding sker på Mit jagttegn. Der vil løbende komme flere prøvedatoer i takt med, at prøverne bliver fyldt op. 

Miljøstyrelsen henstiller til, at aspiranter som allerede har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus og er klar til at gå til prøve, så vidt muligt prioriterer de tidlige prøvedatoer. Sen tilmelding kan medføre, at der frem mod udgangen af oktober ikke er ledig prøvekapacitet før efter nytår.

Nyjægerjagter 2021

Naturstyrelsens afholdelse af nyjægerjagter i efteråret 2020 var også præget af de gældende Covid-19 restriktioner, hvilket betød at stort set alle jagter desværre måtte aflyses.

Det er i øjeblikket forventningen, at Naturstyrelsen i 2021 igen vil kunne afholde nyjægerjagter såfremt eventuelt gældende Covid-19 restriktioner mv. tillader dette.

For de nye jægere, som i forhold til 18-måneders reglen for bestået haglskydeprøve havde sidste mulighed for at deltage i en nyjægerjagt i efteråret 2020, vil der som følge af aflysningerne i 2020 undtagelsesvist blive givet adgang til, at de kan tilmelde sig en nyjægerjagt i 2021, på samme vilkår som de øvrige deltagere.

Mere information om dette vil blive udsendt til de berørte nyjægere.


Bekendtgørelsen om jagttegn er ændret pr. 1. juli 2020

Ændringen af bekendtgørelsen medfører blandt andet, at en jæger ikke længere skal bestå haglskydeprøven for at kunne aflægge riffel- eller buejagtprøven. Derudover er der også ændret i afmeldings- og tilmeldingsfrister for alle prøvetyper, og så er antallet af prøveforsøg ændret for jagt- og buejagtprøverne.