Jagttegn

Jagttegnsafgiften inklusiv jagtforsikringen er 676 kr. for det kommende jagtår.

Nederst på denne side kan du læse seneste nyt om Covid-19 og opstart af prøverne i foråret.
 

Aktuelle informationer

Jagtprøve-/buejagtprøvesæson 1. halvår 2021 & nyjægerjagter jagtår 2021

Tilføjet den 05-02-2021

Jagtprøver og buejagtprøver

1. halvårs prøvesæson for jagtprøver og buejagtprøver forventes igangsat i april og løber til og med juni for jagtprøver og maj for buejagtprøver. Med forventning om fortsatte Covid-19 restriktioner, vil der først blive åbnet op for tilmelding til prøverne, når situationen tillader afholdelse af prøver med mindst 8 aspiranter.

Når Naturstyrelsens enheder åbner op for tilmelding til jagtprøven og buejagtprøven, vil det fremgå af denne hjemmeside, og prøvedatoerne vil kunne ses på "Mit jagttegn" under "Prøver".

Idet jagttegnsundervisningen over hele landet er forsinket pga. Covid-19 restriktioner, skal Miljøstyrelsen henstille til, at aspiranter som allerede har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus så vidt muligt prioriterer de tidligere prøvedatoer. En sen tilmelding kan medføre, at der frem mod juni ikke er ledig prøvekapacitet. I så fald skal man afvente 2. halvårs jagtprøvesæson.

Nyjægerjagter 2021

Naturstyrelsens afholdelse af nyjægerjagter i efteråret 2020 var også præget af de gældende Covid-19 restriktioner, hvilket betød at stort set alle jagter desværre måtte aflyses.

Det er i øjeblikket forventningen, at Naturstyrelsen i 2021 igen vil kunne afholde nyjægerjagter såfremt eventuelt gældende Covid-19 restriktioner mv. tillader dette.

For de nye jægere, som i forhold til 18-måneders reglen for bestået haglskydeprøve havde sidste mulighed for at deltage i en nyjægerjagt i efteråret 2020, vil der som følge af aflysningerne i 2020, undtagelsesvist blive givet adgang til at de kan tilmelde sig en nyjægerjagt i 2021, på samme vilkår som de øvrige deltagere.

Mere information om dette vil blive udsendt til de berørte nyjægere.

------------------->

Bekendtgørelse om jagttegn er ændret pr 1. juli 2020

Ændringen af bekendtgørelsen medfører blandt andet, at en jæger ikke længere skal bestå haglskydeprøven for at kunne aflægge riffel- eller buejagtprøven. Derudover er der også ændret i afmeldings- og tilmeldingsfrister for alle prøvetyper, og så er antallet af prøveforsøg ændret for jagt- og buejagtprøverne.

Vi vil løbende opdatere vores hjemmeside og dens information om prøverne.

Se bekendtgørelsen her