Vejledning om adgangsregler i naturen

Rammerne for, hvad man må og ikke må i naturen, er beskrevet i adgangsreglerne i naturbeskyttelsesloven og adgangsbekendtgørelsen. Reglerne gælder kun i naturen og ikke i bymæssig bebyggelse.

Denne adgangsvejledning sætter lidt flere ord på lovens tekst og giver en række konkrete eksempler. Vejledningen er bygget op omkring en matrix nedenfor, hvor man kan klikke sig rundt og få oplyst de regler, som gælder for adgang til stranden, privat skov, offentlig skov, udyrkede arealer og veje og stier i det åbne land.

Vejledningen er henvendt til sagsbehandlere i kommunerne, men kan benyttes af alle, som vil kende reglerne for adgang i naturen.

 

Strand og klitfredede arealer

Privat skov

Offentlig skov

Udyrkede arealer

Veje og stier

Arealbeskrivelse

Afsnit 6.1.1 Afsnit 6.2.1 Afsnit 6.3.1 Afsnit 6.4.1 Afsnit 6.5.1

Færdsel til fods

Afsnit 6.1.2 Afsnit 6.2.2 Afsnit 6.3.2 Afsnit 6.4.2 Afsnit 6.5.2

Cykel

Afsnit 6.1.3 Afsnit 6.2.3 Afsnit 6.3.3 Afsnit 6.4.3 Afsnit 6.5.3

Tidspunkter

Afsnit 6.1.4 Afsnit 6.2.4 Afsnit 6.3.4 Afsnit 6.4.4 Afsnit 6.5.4

Gangbesværede

Afsnit 6.1.5 Afsnit 6.2.5 Afsnit 6.3.5 Afsnit 6.4.5 Afsnit 6.5.5

Adgang på anden måde

Afsnit 6.1.6 Afsnit 6.2.6 Afsnit 6.3.6 Afsnit 6.4.6 Afsnit 6.5.6

Ophold

Afsnit 6.1.7 Afsnit 6.2.7 Afsnit 6.3.7 Afsnit 6.4.7 Afsnit 6.5.7

Hunde

Afsnit 6.1.8 Afsnit 6.2.8 Afsnit 6.3.8 Afsnit 6.4.8 Afsnit 6.5.8

Ridning

Afsnit 6.1.9 Afsnit 6.2.9 Afsnit 6.3.9 Afsnit 6.4.9 Afsnit 6.5.9

Organiserede aktiviteter

Afsnit 6.1.10 Afsnit 6.2.10 Afsnit 6.3.10 Afsnit 6.4.10 Afsnit 6.5.10

Ordensregler

Afsnit 6.1.11 Afsnit 6.2.11 Afsnit 6.3.11 Afsnit 6.4.11 Afsnit 6.5.11

Ejerbeføjelser
fx. lukninger

Afsnit 6.1.12 Afsnit 6.2.12 Afsnit 6.3.12 Afsnit 6.4.12 Afsnit 6.5.12

Tilsynsmyndighedernes 

beføjelser

Afsnit 6.1.13 Afsnit 6.2.13 Afsnit 6.3.13 Afsnit 6.4.13 Afsnit 6.5.13

Hvis du vil vide mere

Adgangsreglerne giver befolkningen nogle rettigheder og ejerne nogle begrænsninger, men også muligheder.

Bilag