Lille Vildmose

Nordvesteuropas største højmose Tofte Mose har været "aktiv" i over 1200 år og er blot en lille del af det Lille Vildmoses smukke natur tilbyder ved Himmerlands østkyst.

Lille Vildmose

Lille Vildmose. Vild, javist, men lille? Aldrig i livet. Når man står i et af mosens fugletårne og skuer ud over de endeløse flader, mens stenalderkystens skrænter står i horisonten, føler man sig virkelig kastet ud i den skandinavisk ødemark. Bundløse moseflader med tørvemos, som mennesker har udnyttet i århundreder, flankeret af ældgamle trylleskove. På mosefladerne trompeterer traner, der er gæs og ænder i tusindvis, og over det hele svæver de majestætiske kongeørne, som ingen for blot 20 år siden havde troet skulle vende tilbage til Danmark. 

For hvert år der går, bliver vildmosen faktisk endnu vildere. Områdets største lodsejer, Aage V. Jensens Naturfond, insisterer på, at naturen her skal have førsteprioritet. Den naturlige vandstand genoprettes overalt, skovene bliver ikke rørt, og senest er der udsat elge. Selv om der er hegn omkring, er naturoplevelserne ægte og intense, og når man på samme tid ser rørdrum, elg, kongeørn og guldsjakal, erfarer man med egne sanser, at den danske natur for alvor er på vej tilbage: En sådan oplevelse var ganske enkelt utænkelig for 40 år siden.

Alting formidles fremragende på Vildmosecentret, som samtidig er det bedste udgangspunkt for ture i området.

Se længere nede på siden, hvem billederne er taget af.

Juryens begrundelse

Lille Vildmose er et af Danmarks største sammenhængende naturområder. Stedet rummer mere end halvdelen af de tilbageværende højmoser i Danmark. Her yngler tranen, hvis trompeterende kald kan høres vidt omkring.

I højmosen vokser den kødædende plante soldug og i luftrummet over mosen kan man være heldig at få et glimt af de kongeørne, som har deres faste yngleplads i skovene, der omkranser mosen og det vidtstrakte hedelandskab. Lille Vildmose har derudover et særpræg ved, at dyrene ofte føler sig meget trygge ved menneskers tilstedeværelse.

De store rudler af kronhjorte og de nyligt introducerede elge kan derfor opleves på tætteste hold sammen med mosens andre beboere. I vådområderne ses et væld af vandfugle. Den besynderlige skestork kan ses i store flokke og med lidt held kan man opleve den hemmelighedsfulde rørdrum spankulere i kanten af rørskoven. I Lille Vildmose kommer man helt tæt på naturen - i bogstaveligste forstand.

""

Foto: Rune Engelbreth Larsen / Danarige.dk

""

Foto: Rune Engelbreth Larsen / Danarige.dk

Lille Vildmose

Foto: Rune Engelbreth Larsen / Danarige.dk

Foto: Lotte Hyllested

Hent foto i stort format

Lille Vildmose

Foto: Flemmning Bornholdt

Hent foto i stort format

Lille Vildmose

Foto: Jan Pedersen

Hent foto i stort format

Lille Vildmose

Foto: Jonna Lindegård

Hent foto i stort format

Lille Vildmose

Foto: Lise Milling Petersen

Hent foto i stort format