Jernhatten og Mols Bjerge

Mols Bjerge ved Ebeltoft udgør et af Danmarks mest kuperede istidslandskaber med randmorænebakker og dødishuller.

Jernhatten og Mols Bjerge

Der er troldetræer på toppen og rødbenede ninjaer, spættede sæler og prustende marsvin, og kommer man midt på sommeren, dufter det hele af merian og kaprifolier, saltvand og sol.

Jernhatten er en hel verden i sig selv, en kystskrænt med vid udsigt over Kattegat og en rigdom af liv på så lille en plet. Også i vandet ud for den næsten 50 meter høje knold myldrer det med arter, og det er et godt sted at snorkle.

Troldetræerne på toppen er gamle bøge formet af vind og vejr og nedbidning, og vedbend klynger sig til dem, så det bliver helt urskovsagtigt. De rødbenede ninjaer er små edderkopper, som lige som andre varmekrævende edderkoppe- og insektarter trives på den solbagte skrænt. Det samme gør hugorme og en masse blomsterplanter – blandt andet blå og hvide anemoner i det tidlige forår.

Og så er Jernhatten endda kun begyndelsen på det vældige landskab, som er nationalpark Mols Bjerge med tørre overdrev, tætte egeskove, bække, søer, bakker, dale, slugter og kilder. Vejen dertil fra Jernhatten kan blandt andet gå gennem området ved Stubbe Sø og Ulstrup Ådal – så er der også chance for at se odder, havørn og fiskeørn. Og besøg rewildingområdet ved Molslaboratoriet, hvor vildtlevende heste er med til at gøre det hele endnu mere mangfoldigt.

Se længere nede på siden, hvem billederne er taget af.

Juryens begrundelse

Isen har været Danmarks vigtigste landskabsarkitekt, og få steder mærker man det så tydeligt som i det bakkede, bølgede landskab, der har de efter danske forhold vældige Mols Bjerge som centrum. Jernhatten er yderste forpost i nationalparkområdet, og kystskrænten, der her når knap 50 meter over havet, viser, hvor spændende naturen kan være selv på et begrænset område.

De varme, tørre skrænter og stranden nedenfor myldrer med sjældne planter og insekter og edderkopper, blandt andet er det første danske fund af den normalt mere sydlige jagtedderkop Arctosa lutetiana. Øverst findes en sand troldeskov af forkrøblede bøgetræer tæt behængt med vedbend, og er det Kattegats undervandsnatur, man gerne vil udforske, er kysten ud for Jernhatten ideel.

Mols Bjerge er et af de bedste danske levesteder for insekter – og så er der overdrev, sletter, egeskov, kildevæld, slugter og vældige udsigtspunkter, hvor man kan se, hvordan isen for tusindvis af år siden skabte bakker, bugte og vige, som er betagende året rundt.

Jernhatten og Mols Bjerge

Foto: Rune Engelbreth Larsen / Danarige.dk

Jernhatten og Mols Bjerge

Foto: Getty

Jernhatten og Mols Bjerge

Foto: Rune Engelbrecht Larsen / Danarige.dk

Jernhatten og Mols Bjerge

Foto: Anders Løfke Bannebjerg

Hent foto i stort format

Jernhatten og Mols Bjerge

Foto: Else Brask

Hent foto i stort format

Jernhatten og Mols Bjerge

Foto: Conni Skov Nielsen

Hent foto i stort format

Jernhatten og Mols Bjerge

Foto: Astrid Egekvist

Hent foto i stort format

Jernhatten og Mols Bjerge

Foto: Sofie Saxtoft

Hent foto i stort format