Vejlerne

Det store naturområde på grænsen mellem Thy og Han Herred var oprindeligt to fjordarme forsøgt inddæmmet til landbrugsjord i 1800-tallet. I dag består vejlerne af søer, strandenge og udstrakte rørskove.

Vejlerne

"Vejlerne er Nordeuropas største fuglereservat. Her finder man de største sammenhængende rørskovområder i Skandinavien – og tillige en vildskab og en natur, som er uden sidestykke herhjemme. De vidtstrakte vådområder huser enorme mængder af fugle. Skestorken, som ligner noget fra en Monty Python-film, er fast inventar på engområderne i sommerhalvåret, og den generte rørdrum afslører sin hyppighed ved at udstøde sin mystiske pauken fra de mange vældige rørskove. Og når vandrefalken jager rundt med vadefugle og ænder eller havørnen skræmmer livet af de gigantiske gåseflokke, får man naturens drama serveret."

Sebastian Klein, medlem af juryen