Vejle Ådal

Den sidste istid har skabt tunneldalen omkring Vejle. Plante- og dyrelivet er rigt og den truede birkemus trives blandt andet i området.

Vejle Ådal

"Vejle Ådal er et morænelandskab og tunneldalen er Østjyllands største og mest markante ådal. Fra Vejlefjord og op igennem dalen kan man finde en blandet mosaik af de fleste danske naturtyper – lige fra de fugtige enge og rørskov i bunden til de stejle skovsider øverst oppe i terrænet. Vejle Ådal ligger skarpt udskåret i landskabet og terrænvariationerne betyder blandt andet, at dalsiderne flere steder huser rislende kildevæld."

Frank Erichsen, medlem af juryen