Maribosøerne

Fire søer på Lolland omgivet af store skov- og moseområder og marker. Her er fantastisk dyre- og planteliv bl.a. en masse orkideer.

Maribosøerne

"Maribosøerne er et stort skovomkranset søområde af stor vigtighed for især andefugle. Den rødhovedede and har her sin eneste faste danske yngleplads og eneste faste rasteplads, og om vinteren er det ikke unormalt at se store havørne i tocifret antal ved søerne, hvor de gør livet surt for ænder, gæs, skarver – og fisk! Skovene omkring søerne er præget af løvtræer og rummer mange spændende insektarter og flere sjældne sommerfugle. En tur rundt om Maribosøerne er næsten altid garanti for gode naturoplevelser og et landskab, der nærmest minder om noget fra en Morten Korch-film."

Sebastian Klein, medlem af juryen