Filsø

For tusinde år siden lå her en af Danmarks største søer. For 50 år siden var den næsten forsvundet. De seneste ti år er en stor del naturgenoprettet.

Filsø

"Filsø er et enestående eksempel på succesfuld naturgenopretning og viser os, hvor hurtigt naturen kan vende tilbage hvis den får lov. Filsø har atter fået et meget rigt fugleliv, og den har haft en forbløffende succes hvad angår genopdukken af vandplanter; i dag er den Danmarks rigeste sø, hvad vandplanter angår med over 50 arter. Blandt disse er der mange sjældne og ganske særligt den smukke søpryd, som dukkede op efter ikke at have været set herhjemme siden 1975. Engene omkring Filsø var landets sidste levested for vor største og smukkeste dagsommerfugl svalehale."

Maria Reumert Gjerding, medlem af juryen