Daugbjerg og Mønsted kalkgruber

Under jorden en endeløs labyrint af minegange med en spændende fauna – over jorden en række ådale med kildevæld, overdrev og tørre heder.

Daugbjerg og Mønsted kalkgruber

"Af og til har menneskets aktiviteter utilsigtet givet ophav til helt enestående natur. Daugbjerg og Mønsted kalkgruber (sidstnævnte er verdens største) var aktive fra 11-1200 tallet og helt op til industrialiseringen. I alt ca. 95 km minegange, tavse, smukke, stemningsfulde, og med omkring i alt 30.000 flagermus, der gør stedet til et flagermus-overvintringshabitat af international betydning. Over jorden findes hulveje og små ådale med en smuk, forskelligartet natur."


Johan Olsen, medlem af juryen