Borresø – Silkeborgsøerne

Søhøjlandet i Midtjylland udgør det højest liggende område i Danmark med den største tæthed af søer – heriblandt Borresø. Bakkelandskabet omkring søerne er karakteriseret af store skove, heder og enge.

Borresø – Silkeborgsøerne

"Jamen, hvor skal man begynde? Silkeborgsøerne og Gudenåen, som forbinder dem, føles nogle gange som regnskov med al den grønne frodighed, andre gange føler man sig hensat til en svensk skovsø. Insekterne svirrer, småfuglene synger, og man kan i kano være heldig at se den farvestrålende isfugl, som kun findes ved rent vand, for den bruger synet til at udse sig de fisk, den dykker efter. I den mest lavvandede del af søerne ligger fire små øer, tilsammen kaldet Paradisøerne, og det er vitterlig den skæreste idyl."

Susanne Sayers, medlem af juryen