Bøllemosen – Jægersborg Hegn

Området er et meget fint eksempel på forskellige successionsstadier fra sø til skovbevokset mose. Her vokser karakteristiske moseplanter som tørvemos, tranebær, klokkelyng. Og der lever mange sjældne biller.

Bøllemosen – Jægersborg Hegn

"Bøllemosen ligger i Jægersborg Hegn som er et stort sammenhængende skovområde, der grænser op til Jægersborg Dyrehave og Mølleåen. Mosen er en sø omkranset af hængesæk, hvilket er en stor fugtig, gyngende mospude. Den tidligere højmose er ekstremt næringsfattig og har en rig flora og fauna. En gangsti rundt om mosen fører igennem området, der er opkaldt efter planten mosebølle. Ordet bølle oprinder fra naturen her, da en flok vagabonder hang ud i mosen omkring 1880, og blev kaldt bøller på grund af planten."

Vicky Knudsen, medlem af juryen