Anholt

På Anholt midt i Kattegat findes et bakket morænelandskab, hvoraf størstedelen er af ørkenlignende karakter med klitter og strandvolde. Langs Anholts kyster yngler både spættet sæl og gråsæl.

Anholt

"På bakkerne mod vest kan du i ro og mag nyde synet af hele øen og af Kattegat blandt vilde blomster og sjældne planter. Og på Totten, Anholts nordøstligste spids, finder du sælreservatet, hvor du kan observere gråsæl og spættet sæl fra land. Størstedelen af øen består af Ørkenen, som er noget helt særligt. Det skyldes, at strandsletten med lavheden ikke har været opdyrket, siden den opstod efter istiden for 10.000 år siden. Anholt er desuden kendt for sine kolonier af ynglende fugle."

Dorte Dalgaard, medlem af juryen