Tilskud til ulvesikrede hegn

Holder du mindre husdyr som får og geder, kan du søge om tilskud til at opgradere eksisterende hegn, så de bliver ulvesikrede, hvis du bor i ét af to udpegede ulveområder.

Der gives tilskud til husdyrholdere inden for områder, hvor Miljøstyrelsen vurderer, at risikoen for ulveangreb er særlig stor. I februar 2017 udpegede Miljøstyrelsen det første tilskudsberettigede område i Vestjylland, som blev udvidet i april 2021, og i oktober 2019 udpegede Miljøstyrelsen det andet tilskudsberettigede område i Midtjylland.  

Området i Vestjylland er ca. 1730 kvadratkilometer. Det strækker sig langs vestkysten fra Søndervig i syd til Thyborøn i nord, ind langs Limfjorden til Struer, og mod øst går det ind til Holstebro, Aulum og Videbæk.   

Det midtjyske ulveområde er ca. 570 kvadratkilometer og går fra Silkeborg vestpå til Herning, sydpå til Brande, østpå til Nørre Snede og tilbage til Silkeborg.

Tre modeller for ulvesikring af hegn

Elektriske hegn vil i langt de fleste tilfælde være både den bedste og den sikreste beskyttelse mod ulveangreb. Derfor er tilskuddet målrettet mod at forstærke konventionelle hegn med ekstra strømførende tråde.

Tilskudsordningen dækker merudgiften til ulvesikringen af eksisterende hegn eller differencen mellem et nyt, almindeligt fårehegn og et nyt ulvesikret fårehegn.

Miljøstyrelsen har defineret tre modeller for ulvesikrede hegn. Et af dem - model 3 - bliver afprøvet på forsøgsbasis. Alle tre modeller kan etableres ved at tage udgangspunkt i allerede eksisterende hegn.

De to ulveområder, hvor man kan få tilskud til ulvesikring af hegn.

Tilskudsmuligheder til ulvesikring af hegn

Søg tilskud til ulvesikring af hegn

Download ansøgningsskema: Tilskud til ulvesikrede hegn

Sådan er ulveområderne afgrænset

De to udpegede ulveområder er udpeget i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Naturstyrelsens lokale enheder. Afgrænsningen tager udgangspunkt i følgende kriterier:

  • Der er beviser eller stærke indicier for, at en eller flere ulve har taget permanent ophold i området.
  • Området er afgrænset efter moniteringsdata fra Miljøstyrelsens overvågning af ulv i Danmark.
  • Området har bekræftede ulveangreb på får.
  • Området har en størrelse, som forventes at kunne rumme en eventuel fremtidig ulvefloks leveområde.
  • Området er afgrænset af større veje, kystlinjer og lignende.
  • Områdeafgrænsningen kan ændres, hvis det på et senere tidspunkt viser sig, at ulven gentagne gange angriber husdyr uden for det afgrænsede område.