Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov - § 25 skov

Naturperler
Draved Skov. Fotograf: Per Fløng

Naturen i skovene er en vigtig del af biodiversiteten i Danmark, fordi skovene er levested for mange vilde dyr og planter. Nogle skovområder er naturmæssigt mere værdifulde end andre, fordi de er bedre levesteder for dyr, planter og andre organismer. Hidtil har der ikke været en kortlægning af den naturmæssigt særlig værdifulde skov – de såkaldte § 25 skove. Derfor har vi en kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov i de offentligt ejede skove i Danmark. Denne kortlægning og beskrivelse af skovnaturen skal ses som et supplement til kortlægningen af habitatskov indenfor Natura 2000-områderne

Hvad er Projekt Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov

Projektet havde til formål at kortlægge skov af naturmæssig særlig værdi. Dette omfattede skove både indenfor og udenfor Natura 2000-områder. Kortlægningsmetoden er systematisk og foregår i tre trin:

Først findes potentielle arealer ved hjælp af eksisterende kortmateriale. Derefter afgør et feltbesøg, om der er tale om naturmæssigt særlig værdifuld skov i skovlovens forstand. Til sidst indsamles data om naturindholdet.

Kortlægningen skal give et samlet overblik over beliggenheden og tilstanden af de offentlige skoves særlige naturmæssige værdier, for at muliggøre en eventuel målrettet og prioriteret indsats til beskyttelse af skovenes biodiversitet. I Naturstyrelsens skove indgår kortlægningen i arbejdet med at udlægge nye arealer til urørt skov og skov til biodiversitetsformål. Udlægningen i Naturstyrelsens skov og kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifuld skov er en del af regeringens Naturpakke fra 2016.

Se resultater fra den samlede kortlægning her

Se resultater fra kortlægningen på Naturstyrelsens arealer her.

Se online kort med naturmæssigt særlig værdifuld skov her

Du kan finde flere oplysninger om naturmæssigt særlig værdifuld skov på Danmarks Miljøportal.

Specielt til denne kortlægning er der udviklet en Nøgle til kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov.

Hvordan var kortlægningen planlagt 

Projektet er organiseret i Miljøstyrelsen. Projektet har desuden været fulgt af en følgegruppe med repræsentanter fra Skovrådet og skovcertificeringerne PEFC, FSC og SBP.

I 2016 blev Naturstyrelsens skove kortlagt og derefter fulgte andre offentlige skove i 2017.