Vennerslund Skovdistrikt

undefined

Der praktiseres en kombineret skov- og  vildtforvaltning, hvor det er målet både at opretholde en livskraftig og sund vildtbestand samtidig med, at skoven og landskabet plejes med vægt på herligheds- og naturværdier samt fremme af en stabil og god skov. Den naturnære skovdrift praktiseres i løvtræbevoksningerne, og der etableres skovenge, ligesom der gennemføres skovgræsning med kreaturer.Type : Løvskov med nål

Hvor : I området mellem Nykøbing og Guldborg på Falsters vestkyst (Skovregion IV). Se kort

Ejerforhold : Vennerslund Skove A/S
Areal : 317 ha

 

Kontakt

Skovfoged Thyge Andersen
Tlf.: 54 85 03 70 / 40 45 03 74