Trend Storskov

undefined

Klimaet er forblæst og jordbunden fattig i Trend. Siden 1928 har der været tradition for naturnær skovdrift i Trend Storskov, hvor der bl.a. er værnet om frøtræer af især løvtræarter, ligesom der er lang tradition for at så birk i nåletrækulturer. Skoven blev i 1981 voldsomt hærget af stormfald i nål, ligesom der også forekom spredt fald i forbindelse med orkanen i 2005. Genkultiveringen foregår primært ved naturlig foryngelse og såning.Type : Nåleskov med løv

Hvor : 15 km syd for Løgstør og umiddelbart syd for Trend (Skovregion III). Se kort

Ejerforhold : Hans Kieldsen

Areal : 100 ha

 

Kontakt

Skovejer Hans Kieldsen
Tlf.: 98 63 84 33
eller på