Kort over Svanholm GodsNår du skal rundt i skoven, kan det være en fordel at benytte det særlige skovkort (fig. 1):

Svanholm Gods skovkort. Kortet viser f.eks. veje, spor, huse, enge, afdelingsgrænser og –numre, samt bevoksningsgrænser, træart og hvilket år den enkelte bevoksning er plantet eller forynget naturligt. Vigtigste træarter: bøg = bøg; ær = ahorn; ask = ask; bir = birk; eg = eg; alø = andet løv; rgr = rødgran; sgr = sitkagran; lær = lærk; ngr = nordmannsgran; nob = nobilis; cyp = cypres; krt = krat; uku = ukultiveret; mos = mose; van = vand; mar = mark.