Svanholm Gods

undefined

Svanholm Gods har siden 1978 været kollektivt ejet af de ca. 100 beboere. Det er målet at drive et bæredygtigt produktionsskovbrug, som harmonerer med den økologiske livsstil på godset. Gammel bøgedomineret løvskov er den vigtigste del af skoven. Gennem knapt 30 år er der sket en gradvis afvikling af den gamle bøg, som forynges naturligt. Ahorn og ask kommer til at spille en større rolle i fremtiden. Desuden konverteres granbevoksningerne gradvist til løvskov.Type : Løvskov med nål

Hvor : Mellem Skibby og Jægerspris, 1 km syd for Dalby (Skovregion IV). Se kort

Ejerforhold : Svanholm Gods – kollektivt ejerskab

Areal : 140 ha, hvoraf 120 ha er bevokset

 

Kontakt

Niels Andreasen
Tlf.: 47 56 66 00 / 20 48 66 28