Den naturnære fremtid - Stenalt SkovDriftsformålet

Driftsformålet med Stenalt Skov er at forbedre herligheds- og ejendomsværdien med særlig fokus på natur- og miljøværdier. Skoven drives økologisk, og derfor anvendes ikke længere pesticider eller kunstgødning.

Formålet er også at drive et langsigtet, stabilt og økonomisk skovbrug.

Der lægges særlig vægt på at pleje skovens største og mest markante træer, hvoraf flere er fredede ved tinglysning. Store døde træer fældes ikke, men efterlades til naturligt henfald.

Ligeledes er et stort areal (ca. 25 ha ) urørt skov.

Naturnær skovdrift i praksis

Ligesom på Sophie Amaliegaard Skovdistrikt er den naturnære skovdrift i Stenalt Skov først og fremmest knyttet til løvtræbevoksningerne. Distriktet praktiserer plukhugstdrift i de ældre bevoksninger med bøg og ask.

Se endvidere eksemplerne fra Sophie Amaliegaard, Frederiksdal Skovdistrikt og Færchs Plantage.

Urørt skov

Det mest markante islæt af naturhensyn i skovdriften af Stenalt Skov er det 25 ha store lavtliggende område, som i praksis har været urørt igennem de seneste 30-40 år, men som blev sikret for eftertiden ved en tinglysning af den urørte status fra 1991 .