Kort over Stenalt SkovNår du skal rundt i skoven, kan det være en fordel at benytte det særlige skovkort (fig. 1):

Skovkort over Stenalt Skov. Kortet viser f.eks. veje, spor, huse, enge, afdelingsgrænser og –numre, samt bevoksningsgrænser, træart og hvilket år den enkelte bevoksning er plantet eller forynget naturligt. Træarter: bøg = bøg; ær = ahorn; reg = rødeg; ask = ask; bir = birk; eg = eg; hel = hvidel; rel = rødel; el = rødel; rgr = rødgran; sgr = sitkagran; lær = lærk; ngr = nordmannsgran; nob = nobilis; cyp = cypres; mos = mose; mar = mark; vær = værnskov. Det store urørte areal i afd. 24b og 25b er klassificeret som ”værnskov” på kortet.