Eksempelbevoksninger Stenalt SkovEksempelbevoksning nr. 1 - Afd. 24b og 25b

Se Fig. 2. Arealet er primært bevokset med birk, ask, bævreasp og ahorn og med bl.a. solbær på skovbunden. Det er generelt et fugtigt område, som gennemskæres af vandløb med strømretning fra øst mod vest.

Arealet har tidligere været udnyttet til tørveskær. Siden er det groet til ved naturlig succession. Skønt skoven på arealet ikke er så gammel, er den naturlige dynamik på arealet allerede interessant med en relativ stor mængde dødt træ samt en omfattende svampeflora.

undefined

Fig. 2. Eksempelbevoksning nr. 1 - afd. 24b. Det tidligere tørveskær, som nu i praksis har været urørt i 30-40 år, er ved at udvikle sig til en spændende skov, hvor den naturlige dynamik kan iagttages. På billedet ses ældre birk, som nu har nået en alder, hvor de begynder at bryde sammen – og dermed danne livsgrundlag for især svampe og insekter. Samtidig forynger især ask, birk og ahorn sig naturligt og løbende ind over arealet.